👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5. Tema bollspel - Handboll

Skapad 2021-03-23 08:46 i Förslövs skola F-9 Båstad
Stationer med inriktning på hopp - spänst - explosivitet. Teoretisk anknytning där muskelkännedom, träning och uppvärmning framhävs. Basket och handboll.
Grundskola 5 – 9 Idrott och hälsa
Under tema bollspel kommer vi att jobba med teknik, taktik, spelförståelse i några av våra vanligaste bollspel samt hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Innehåll

BOLLSPEL

 

 

Syfte:

Du skall utveckla / bli bättre på din förmåga att: Delta i olika bollsporter i lag samt individuellt. Reflektera över bollspelens olika grundprinciper, regler och etik. Sin förmåga till funktionellt rörelsemönster och lusten att röra på sig. Att kunna utföra och organisera bollsporter på egen hand. Att stärka sin fysiska, psykiska och sociala förmåga. Att delta aktivt, kunna samarbeta samt ta hänsyn till dina medspelare, motspelare och domarna.

 

Detta visar du genom att:

Du deltar i olika teknikövningar där visar att du behärskar grundtekniken i aktuell sport. Såsom att passa, ta emot passning, dribbla och skjuta med god teknik.

Du deltar i matchspel där du visar att du förstår spelets grundidé samt visar prov på spelförståelse genom att välja bra positioner i spelt, vara spelbar, göra genomtänkta rörelser utan boll, ta ansvar för lagets gemensamma arbete.

 

Så här ska vi arbeta

I temats första del kommer vi att träna upp den teknik som behövs för att kunna spela match på god nivå.

I den andra delen fokuserar vi på matchspel med fortsatt fokus på tekniken men även på spelförståelse, taktik och regler.

Detta ska bedömas

Din förmåga att på egen hand utföra och anpassa dina rörelser till aktuell aktivitet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Tema bollspel

Nivå 0
--------------->
Nivå 1
--------------->
Nivå 2
--------------->
Nivå 3
--------------->
Nivå 4
Delaktighet
 • Idh
Underlag saknas
Behöver träna mer.
Eleven är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte
Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte
Eleven är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte
Samspel
Underlag saknas
Behöver träna mer
Eleven deltar i ett begränsat samspel med andra personer
Eleven deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer
Eleven deltar i ett utvecklat samspel med andra personer
Teknik
Underlag saknas
Du behöver träna mer.
Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten