👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet - vt21

Skapad 2021-03-23 09:30 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Nervsystemets uppbyggnad, funktion och betydelse i kroppen, skador och sjukdomar i nervsystemet
Grundskola 9 Biologi
Du får lära dig om hur hjärnan och nervcellerna är uppbyggda och lite om deras funktioner. Vi tittar också på saker som påverkar nervsystemets funktioner.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med området under vecka 12 - 20 (varvat med undersökningen Miljöskurken). Fokus ligger på att förstå hur nervsystemet fungerar, hur det påverkar kroppens olika delar och vilka saker som kan påverka nervsystemet. Examinationen blir ett prov och en källkritiksuppgift.

Matriser

Bi
Bedömning av nervsystemet

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. Att utveckla ett kritiskt tänkande kring olika informationskällor.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
3. Informationssökning och källkritik
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Utveckla förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
10. Kunskaper om nervsystemet och användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om nervsystemets uppbyggnad och funktion och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om nervsystemets uppbyggnad och funktion och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om nervsystemets uppbyggnad och funktion och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Utveckla förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
11. Förståelse av nervsystemets betydelse i människokroppen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.