👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2021-03-23 09:40 i Ekkälleskolan Linköping
Baserat på kapitel 3 Värme, kyla och väder i "Koll på NO".
Grundskola 4 Biologi
I Sverige finns många sjöar, dammar, tjärnar, älvar, åar och bäckar. Hur kommer det sig att de aldrig sinar? Varför har vissa sjöar klart vatten där vi kan se sjöbotten och varför ser vissa sjöar ut som om de har brunt, mörkt vatten? Vilka djurarter trivs i våra sjöar och vattendrag och vad äter djuren för föda? Hur ser näringskedjorna ut, vem äter vad? Vad använder vi människor sjöar till och har människans levnadssätt någon inverkan på våra sjöar?

Innehåll

Undervisning

Under lektionerna kommer du att läsa i boken "Koll på NO" ur kapitlet som heter "Sjöar och vattendrag" 

Du kommer att skriva faktatexter som handlar om olika typer av sjöar vi har i Sverige. 

Du kommer att göra en digital presentation om djurlivet vid våra sjöar. 

Du kommer att få se på film som visar vad näringskedja är för något. 

Du kommer att göra en väggplansch som visar groddjurets  väg från rom till färdig groda.

Du kommer göra en väggplansch som visar hur en fiskar ser ut och vilka kroppsdelarnas funktion.  

Vi kommer diskutera  muntligt hur vi människor påverkar sjöar och vatendrag och hur vi märker av den påverkan. 

Du kommer via Bingel, träna på ord och begrepp. 

Begreppslista: brunvattensjö, fjällsjö, försurning, gälar, insjö, klarvattensjö, mjölke, näringsfattig, näringskedja, näringsrik, plankton, rom,  skogssjö, slättsjö, tjärn yngel, ytspänning, å, älv, övergödning. 

Bedömningformer

Din lärare kommer att bedöma dina kunskaper under lektionerna då du svarar på frågor muntligt och skriftligt. 

Din lärare kommer att bedöma dina kunskaper genom att se din statistik över antal rätt svar på Bingel. 

Din lärare kommer att bedöma dig efter din förmåga att använda begrepp i dina faktatexter och i dina väggplanscher du producerar. 

Din lärare kommer att bedöma dig genom en skriftligt prov. 

 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

Förklara olika typer av sjöar vi har i Sverige. 

Beskriva och rita en näringskedja. 

Förklara varför det oftast finns fler djur och växter i en grund sjö, än i en djup. 

Känna till namnet på några av djurarterna som lever runt sjöar och vattendrag. 

Hur fiskar är uppbyggda och vad deras kroppsdelar har för funktioner. 

Groddjurens utvecklings från rom till groda. 

Hur vi människor påverkar sjöar och djurlivet i och runt sjöar. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6