👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Tunnelstafett"

Skapad 2021-03-23 09:45 i Furulunds fritidshem Partille
Grundskola F – 2
Målet med leken är att utveckla samarbetet mellan eleverna samt kommunikationen sinsemellan. Leken går ut på att eleverna ställer upp sig på ett led där den som står först håller i en boll. Samtliga elever står bredbent och den som är först ska rulla bollen bakåt så att den går igenom alla barnens ben. Den som står sist tar upp bollen med händerna och springer och ställer sig först i ledet, på så sätt rör sig laget sakta men säkert framåt. Det laget som först tar sig till en bestämd punkt vinner. Leken kräver fokus från alla involverade och rekommenderas att bara köra en omgång, då i samband med andra lekar.

Innehåll

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS)

* Utveckla sin samarbetsförmåga och utöka förståelsen för vikten av ett gott samarbete.

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

Vi samlas tillsammans och sätter oss på ett led. Pedagogen lånar ett antal elever för att gå igenom lekens regler och mål. Därefter delas eleverna upp i två grupper där de ställer upp sig i led och får en boll vardera. Pedagogen startar leken och hjälper till att vägleda eleverna under lekens gång.

HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING)

Leken görs två gånger vid olika tillfällen. Pedagogen observerar elevernas samarbetsförmåga vid det första tillfället för att sedan ha en gemensam diskussion med eleverna inför det andra tillfället om hur vi kan göra för att effektivisera samarbetet och på så sätt ta laget snabbare in i mål. Efter det andra tillfället förs en ny dialog med deltagarna för att höra om de tyckte att det gick bättre när vikten av samarbete blev allt tydligare.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -