👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kråkans Projektplanering VÄXTER

Skapad 2021-03-23 10:10 i 103461 Förskolan Villagatan Stockholm Östermalm
Förskola
Projektarbete LJUS är uppdelat i 5 undersökningsområden: ÖGAT SKUGGOR REFLEKTION FÄRGER VÄXTER. Vi kommer fr o m v. 16 undersöka hur VÄXTER och LJUSET sammanlänkas. Detta kommer vi utforska i olika undervisningsstunder, mindre grupper, aktiviteter, lek, utmaningar och experiment. Vi vill att barnen ska få undersöka och få erfarenhet av ljusets betydelse för allt liv och växtlighet och lära sig genom att få uppleva och utforska fröets utveckling genom plantering.

Innehåll

Projektplanering: VÄXTER

 

Syfte:

Vi kommer att utforska delen av fenomenet ljus som har med växtlighet att göra och sambandet med naturen och samhället. 

Att förstå 

Vad behöver växter för att växa? Vad ger ljuset till allt som växer? Behöver vi människor ljus? 

 

Vad ska barnen möta för uppgifter och med vilket material: 

Plantering med olika fröer, barnen kommer få plantera egna odlingar. I grupp och enskilt. Luktärter, solrosfrön, krasse, vete, havre, råg, korn. Vi planterar i små krukor inomhus och i vår planteringslåda på gården. Vi använder oss av gemensamt undersökande i hur växterna ser ut när de växer från frö till t ex blomma.

Experiment med plantering utan och med ljus, vatten, näring. 

Fotosyntesens process: Vi tittar på  bildschema som visar hur solen skiner på blomman, var vattnet befinner sig, koldioxiden tillförs och utbyter syre.

Skapa lerkruka till sina växtplanteringar. Vi kommer att bränna lerkrukor i brännugn. 

Skräpplockardagarna v 17-20: Det kan göra skillnad att få med sig budskap i tidig ålder och vi tror också att det stora kan börja i det lilla. Att det är lättare att utveckla en ansvarskänsla för den globala miljön om man förstår hur man påverkar den egna närmiljön. Att jobba med skräpplockande ger oss  möjligheter att prata om avfall, återvinning, konsumtionssamhället och begrepp som hållbarhet och cirkulär ekonomi med barngruppen.

Digitala verktyg - Vi undersöker växter med vårt digitala mikroskop. Barnen fotar och vi utforskar vidare på förskolan utifrån bilderna.

Reflektera och söka fakta genom litteratur.

 

Förståelser/förmågor vad ska barngruppen utveckla/förstå efteråt: 

Barngruppen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap i samband med naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

Fått erfara processen från frö till planta. Plantering och odling i kruka och utomhus. 

Jord, vatten och ljusets betydelse för växtlighet och liv. 

Nya ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18