👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden 1050 - 1500 år 4

Skapad 2021-03-23 14:53 i Lackarebäcksskolan personal Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5 Svenska Historia
På medeltiden levde en halv miljon människor i Sverige. De flesta bodde på landet och var bönder precis som på vikingatiden men det var mycket som förändrades under medeltiden.

Innehåll

Undervisningen

Under lektionerna kommer du att få träna dig på tre av de fyra förmågorna som finns i ämnet historia. 

 • Historiska faktakunskaper om tidsperioden. Med hjälp av dina faktakunskaper ska du få träna dig på att förklara varför något hände (orsaker till att det hände) och vad det ledde till (konsekvenser av händelsen eller förändringen). Med hjälp av den faktakunskap du har kommer du även att få träna dig på att se vad som har förändrats under medeltiden och jämföra det med andra tidsperioder. 

 • Du ska kunna förstå och använda historiska begrepp.

 • Du ska kunna bedöma hur bra olika källor är och du ska kunna se vad de berättar för dig.
   

För att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt arbetar vi på olika sätt. Vi läser, skriver, målar, ser på olika filmer och jag berättar för dig.

Du ska kunna berätta om:

 • adel, präster, borgare och bönder
 • hur livet förändrades för människorna i Norden och vad förändringarna berodde på (t ex sjukdom, makt, religion, handel)
 • kyrkan, kristendomen och kloster 
 • den heliga Birgitta
 • handelsförbundet Hansan 
 • några av medeltidens kungar
 • lagar som stiftades på medeltiden
 • vilka kontakter det fanns mellan Norden och övriga världen på medeltiden
 • Kalmarunionen

Du kan träna dig genom att svara på de här frågorna!

 • Mellan vilka årtal varar Medeltiden?
 • Varför blev människorna i Norden kristna?
 • Hur blev Sverige ett enat kungarike?
 • Hur var livet i den medeltida byn jämfört med livet på vikingatiden?
 • Hur förändrades livet för vanligt folk när landet blev kristet och fick en kung?
 • Vad menas det med att människor delades upp i frälse och ofrälse?
 • Varför behövde kungen riddare och på vilket sätt fick de betalt?
 • Vad hade medeltidens människor för syn på brott och straff?
 • Varför byggdes städer och hur levde de som bodde där?
 • Vad var Hansan och varför fanns det tyska köpmän i de svenska städerna på medeltiden?
 • Hur påverkade Hansan i Sverige över tid?
 • Hur blev Margareta drottning över hela Norden?
 • Varför bildades Kalmarunionen?
 • Varför ville så många bestämma över Östersjön?

Viktiga ord och begrepp: 

medeltiden        allmänning          träda           rike            storman           adel           riddare          borg           skatt      

jarl     Birger Jarl    Håtunaleken     Nyköpings gästabud      Eriksgatan   Heliga Birgitta   digerdöden

tionde           socken            fogde          borgare      skrå       tull        hantverkare      frälse       ofrälse  

landskapslagar    rikslagar   fridslagar  Edsöreslagarna     Magnus Erikssons landslag  

Hansan      handelsförbund      hansestäder     kogg     tullar    ringmur         Visby brandskattning

    kristen          kloster           munk           nunna          helgon            uppror            digerdöden             union     

Valdemar Atterdag    Kalmarunionen     drottning Margareta    Erik av Pommern   Engelbrekt   Kristian I   Sten Sture

 

Du kommer att få visa vad du kan genom,

 • skriftliga och muntliga frågor.

 • de texter du skriver

 • samtal och arbete 

Matriser

Hi Sv
Medeltiden 1050 - 1500

Bedömning av de två första förmågorna ovan

Du har viss kunskap och behöver mer träning för att nå godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper
Du har faktakunskaper om medeltiden t e x om historiska personer och händelser.
Du känner till orsaker till och konsekvenser av olika händelser och förändringar på medeltiden.
Du vet vilka de stora förändringarna var jämfört med tidigare tidsperioder.
Ex. hur människor levde och bodde, vem hade makt, hur människor från olika kulturer påverkade varandra.
Du förstår och kan använda typiska ord och begrepp för tidsperioden.