👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser ur bibeln

Skapad 2021-03-23 18:42 i Oxledsskolan F-6 Partille
Vi kommer att läsa några Bibliska berättelser och vi kommer också att lära oss om judendom och islam och jämföra de tre religionerna.
Grundskola 2 Religionskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att lära oss några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Innehåll

Centralt innehåll och kunskapskrav

Elevens mål:

Känna till några berättelser från bibeln

Känna till några av de vanligaste psalmerna

Arbetssätt:

Sjunga några psalmer.

Titta på filmer om berättelser från bibeln, tex Adam och Eva, Noaks ark, Moses mfl.

Läsa berättelser ur bibeln och träna på att med hjälp av bilder kunna återberätta vissa muntligt och vissa skriftligt. 

Bedömning:

Jag bedömer din förmåga att:

återge innehållet i några berättelser ur bibeln, muntligt och skriftligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3