👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: Forntiden och antiken 2021

Skapad 2021-03-24 09:09 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
I arbetsområdet får du kunskap om litteraturhistoriens två epoker forntiden och antiken, utmärkande drag, författare och verk. Du får lära dig en rad nya begrepp med koppling till litteratur. Du får lära dig hur skriftspråket har utvecklats och ta del av exempel på texter och författare från dessa perioder.

Innehåll

Mål för arbetet

 När du har arbetat färdigt med arbetsområdet bör du:

 • känna till de olika litteraturepokerna vid namn och kunna placera dem rätt i tiden.
 • känna till utmärkande drag för respektive epok: vad man skrev om, kända verk, kända författare m m.
 • ha förståelse för att vad som hänt i historien under olika tider påverkar innehållet i litteraturen.
 • ha funderat över vilken betydelse de olika litteraturepokerna haft för vårt samhälle, under den tid perioden varade samt i nutid.

 

Arbetsgång

Under arbetsområdet kommer vi att:

 • ha genomgångar.
 • läsa gemensamma texter från tidsperioderna.
 • se kortare filmer.
 • arbeta självständigt i arbetshäfte med texter och frågor.
 • ha begreppskahoot.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • redogöra för fakta inom epokerna: vad man skrev om, motiv, kända verk, författare, kopplingar till historia/religionshistoria, idéer i samtiden, betydelse för eftervärlden m m.
 • använda de nya begreppen.

Matriser

Sv SvA
Litteraturhistoria

Kunskaper om litteraturhistoria.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du känner till få grundläggande begrepp i arbetsområdet.
Du känner till de grundläggande begreppen i arbetsområdet.
Du känner till begreppen i arbetsområdet väl.
Du känner till begreppen i arbetsområdet väl och använder dig utav dessa i dina egna beskrivningar på ett passande sätt.
Sammanfatta
Du har svårt för att sammanfatta verk som vi har läst.
Du kan sammanfatta verk som vi har läst på ett enkelt sätt .
Du kan sammanfatta verk som vi har läst på ett utförligt sätt.
Du kan sammanfatta verk som vi har läst på ett mycket utförligt sätt.
Faktakunskaper
Du har svårt för att berätta om författare, olika verk, vad man skrev om m m inom de olika epokerna.
Du kan berätta enkelt om och ge exempel på olika författare, verk och typiska drag inom de olika epokerna.
Du kan berätta lite mer utförligt om olika författare och verk inom de olika epokerna, t ex budskap, motiv, teman, verkens innehåll och i vilket sammanhang texterna tillkommit. Du kan ge exempel på det du tar upp och dela med dig av enklare tankar om det du lärt dig.
Du kan berätta utförligt om olika författare och verk inom de olika epokerna, t ex budskap, motiv, teman, verkens innehåll och i vilket sammanhang texterna tillkommit. Du kan ge exempel och utveckla dina egna reflektioner om det du lärt dig.
Koppling/ analys
Du har svårt för att förklara hur litteraturen har påverkat människor och samhälle eller tvärt om, både historiskt och idag.
Du kan enkelt förklara hur litteraturen har påverkat människor, och samhälle eller tvärt om, historiskt och/eller idag. Du kan ge något exempel på detta utifrån det du lärt dig.
Du kan förklara hur litteraturen har påverkat människor och samhälle, eller tvärt om, historiskt och/eller idag. Du kan ge flera konkreta exempel på detta utifrån det du lärt dig.
Du kan mycket utförligt förklara hur litteraturen har påverkat människor och samhälle, eller tvärt om, både historiskt och idag. Du kan ge flera exempel och personligt kommentera utifrån det du lärt dig.