Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verkstad ÅK 2-3 SYMMETRI

Skapad 2012-03-07 09:06 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Biologi Matematik
Symmetri är balans och harmoni. Symmetri finns överallt omkring dig, i föremål, i former och regelbundna mönster. I min verkstad kommer du att undersöka symmetri genom att studera, skapa och laborera.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att arbeta praktiskt för att lära oss en del om symmetri och hur den används. Medan vi skapar olika saker utforskar vi symmetrin.

- Vad betyder ordet symmetri?

- Var hittar vi symmetrin i rummet vi befinner oss? Vilka föremål är symmetriska? Var hittar vi symmetrilinjen? Kan ett föremål ha flera symmetrilinjer? Former som inte har symmetri kallas asymmetriska.

Övningar

- Färgklicksbilder på stora geomertriska, symmetriska former.

- Riva symmetriska mönster av tidningspapper.

- Undersök med hjälp av speglar om ett föremål är symmetriskt i formen.

- Paljettsymmetri.

- Bokstavssymmetri - flera symmetriaxlar.

- Rotationssymmetri med geometriska former

- Cirkelmönster

- Bokstavssymmetri.

- Symmetri i naturen. Frottage av blad.

- Ansiktssymmetri - app Symmetry

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

.

Bedömning

Att aktivt delta i resonemangen runt symmetribegreppet och få en förståelse för vad det innebär.

Att aktivt delta i övningarna och visa att du förstår att de är kopplade till symmetribegreppet.

Att kunna beskriva vardagsföremål utiftrån ett symmetriskt perspektiv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: