👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English år 9. The first Americans

Skapad 2021-03-24 11:09 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9
In the following 5 weeks you are going to learn about the first Americans and the different American Cultures. You're going to learn about American Civil Rights and peolpe who stood up against prejudice and racism. This is important to know as an introduction to American History as a whole. You cannot understand nowadays history whithout the past. My goal as a teacher is to give you the possibility to learn other ways of living, furthermore also learn how to be more tolerant with peolpe who are not like yourself. On the other hand are you also going to work with some grammar, namely verbs and pronouns. After this Project you are going to become an expåert on American Tribes and American History from the very beginning.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

The main goal with this unit is to get information about the customs and way of life of the tribes before the Europeans arrived. Their beliefs, traditions, religion, houses, where they lived etc.

Further, how the Life of the tribe changed with the arrival of the Europeans. Alongside  this Project you are going to learn how to apply some grammar knowledge in a lot of phrases, in this case verbs and pronouns. 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

In this unit you are going to read a lot, listen to some historic facts, write a couple of essays on the theme "American History" and speak in pairs about your newly acquired knowledge.  

Du ska sträva efter att: 

  • Förstå tydligt beskrivningar och instruktioner som rör de områden du ska läsa om.
  • kunna delta aktivt i muntliga framträdanden och kunna argumentera för din sak samt använda olika strategier så att kommunikationen flyter.
  • kunna ge information skriftligt samt berätta och beskriva något.
  • kunna läsa och tillgodogöra dig innehållet i texter från boken samt andra informativa texter om området.
  • kunna reflektera över och dra slutsatser som du sedan använder i din skrift

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Du kommer att få en mängd texts att läsa, både från boken men även andra informativa texter om ämnet American History/The first Americans.

Du kommer att skriva ett par uppsatser som sedan granskas i pararbete. 

Du kommer att lära dig ny vokabulär från alla texter du läser.

Du kommer också att göra ett prov på de lästa texterna v. 16.

Du ska lämna in "The different American Tribes and their chiefs" den 12/4

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

För att klara alla uppgifter får du hjälp av Happy boken, Clio "Native Americans", av parläsningen och av mig.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

v. 16 gör ni ett prov av detta område.

v. 15 12/4 är inlämningsdagen för arbetet  "The Different American Tribes and their chiefs"

Uppsatsen ska vara färdig då. Sedan ska ni granska (i par) varandras arbete och skriva ett utlägg om det. Detta lämnas in under lektionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Kunskapskrav i EN

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.