👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk genom Bornholmsmodellen

Skapad 2021-03-24 12:20 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
I en mindre grupper kommer vi att 3 gånger i veckan läsa, rimma, leka och utveckla språket efter ett utarbetat material "Före Bornholm".

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk

Tidsperiod: 2021

Förskolans namn: Hasselbackens förskola

Grupp: Björken

 

Barnens ålder: 2,5-4 år

År och datum: 2021 v 12-16

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi kommer att utgå från materialet Före Bornholm och de olika samlingarna som finns i boken.

-Vi kommer att trasa barnen utifrån Tras schemat

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- På ett lekfullt sätt vill vi uppmuntra barnen i deras språkliga upptäcktsfärd.

- Vi vill öka barnens språkliga medvetenhet. 
- Genom rim, ramsor och sång vill vi öka barnens ordförråd

- Öka barnens intresse för böcker.

- Öka barnens intresse för skriftspråket.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp?

Vi delar barnen i mindre grupper tre dagar i veckan där vi utgår från materialet i Före Bornholm och Tras boken.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

Genom våra dokument 1,2 och 3 och anteckningar från samlingarna.

Hur görs barnen delaktiga?

Genom deras delaktighet i bornholms samlingarna. Vi dramatiserar Bockarna bruse och dramatiserar tillsammans med barnen.

Vem är ansvaig

Monica, Ewa och Inger

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom  text och bild på avdelningen.
- Genom dokumenten 1,2 och 3.(pedagogen)
- Lärlogg i Unikum för barn och föräldrar.

 

 

Planeringen upprättad av:

 Monica Kadi

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18