👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet åk 7C

Skapad 2021-03-24 12:26 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Matematik
Området handlar om beräkningar av sannolikhet samt användningen av olika sort diagram och lägesmått för att visa statistik.

Innehåll

Veckoplanering


Vecka

Avsnitt

Begrepp

15

5.1

Sannolikhet

Sannolikhetsfördelning (likformig & olikformig)

Utfall

Gynnsamma utfall

Möjliga utfall

16

5.2-5.3

Frekvens

Variabel

Frekvenstabell

Stolpdiagram

Stapeldiagram

Linjediagram

Relativ frekvens

17

5.4

Typvärde

Medelvärde

Median

Variationsbredd

18

5.5-5.6

Cirkeldiagram

Cirkelsektor

Medelpunktsvinkel

19

Blandade övningar + diagnos

 

20

Blandad repetition

 

21

Kapiteltest

 

Förväntat resultat

Efter detta område ska alla kunna åtminstone detta:

 • Omvandla vanliga sannolikheter mellan procentform, bråkform och decimalform
 • Beräkna sannolikheten i enkla exempel, t.ex. tärningsslag.
 • Kunna läsa av och förstå stolp-, stapel-, linje- och cirkeldiagram.
 • Kunna beräkna typvärde, medelvärde och median.

Matriser

Ma
Lärandematris matematik

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.