👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Örat och ljud

Skapad 2021-03-24 13:34 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 5 Fysik Biologi Svenska
Hur kan vi höra? Vad är ljud? Detta kommer vi bl.a att lära oss om i det här arbetsområdet.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

·       förklara vad ljud är och hur det uppstår

·       förklara varför det blir höga(ljusa) och låga(mörka) toner

·        berätta och förklara om hur ljud sprider sig

 •      lära sig begrepp: förtätning, förtunning, ljudvågor, molekyler, ljudisolering
 • -            beskriva hur vi hör ljud
 •  
 •    kunna örats delar

·       planera, undersöka, dokumentera och tolka laborationer

 •      söka och samla fakta om hur djur hör
 •      utvärdera källor.

 

Arbetssätt

Vi kommer se film, läsa i läroboken och göra uppgifter i arbetsboken. Vi kommer att genomföra undersökningar och skriva labbrapport.

 

Bedömning

Vi kommer att göra förtest och avsluta med ett prov , skriva en faktatext om hur djur hör samt skriva en labbrapport. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Fy Sv Bi
Örat och ljud

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper och begrepp (bi)
 • Bi  E 6
Jag har lärt mig en del om örat och hur vi hör.
Jag har lärt mig mycket om ögat och hur vi hör och använder då något begrepp när jag skriver.
Jag har lärt mig mycket om örat och hur vi hör och använder många begrepp när jag skriver.
Faktakunskaper och begrepp(fy)
 • Fy  E 6
Jag har lärt mig en del om ljud och hur ljud uppstår.
Jag har lärt mig mycket om ljud och hur ljud uppstår och använder då något begrepp när jag skriver.
Jag har lärt mig mycket om ljud och hur ljud uppstår och använder många begrepp när jag skriver.
Söka och samla information
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
Jag skriver av det mesta av texten. Jag skriver några faktameningar om hur djur hör.
Jag skriver av en del och gör en tankekarta och skriver fakta med egna ord. Jag skriver många faktameningar om hur djur hör.
Jag gör tankekarta och skriver texten med egna ord. Jag skriver många faktameningar och och skriver innehållsrikt och fördjupat om hur djur hör.
Textens uppbyggnad
 • Sv  E 6
Jag skriver rubrik, någon under rubrik och delar in i något stycke
Jag skriver rubrik, underrubriker och delar in i flera stycken.
Meningsbyggnad, skiljetecken och stavning
 • Sv  E 6
Sätter ut några punkter och stor bokstav, stavar de flesta några ord rätt.
Sätter ut de flesta punkter, stor bokstav och stavar flera ord rätt.
Sätter ut punkt och stor bokstav på rätt plats och stavar många ord rätt.
Utvärdera källor
 • Sv  E 6
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
Jag skriver en orsak till varför källan är säker.
Jag skriver två orsaker till varför källn är säker.
Jag skriver tre orsaker till varför källan är säker.
Skriva labbrapport
Jag dokumenterar
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
...med rubriker med en del text kopplat till rubrikerna: hypotes, det mesta av genomförandet, resultat, slutsats.
med rubriker och hypotes och motiverar min hypotes, har med en bild som visar undersökningen och hela genomförandet, slutsats och kopplar till hypotesen.
med rubriker och hypotes och motiverar min hypotes, har med en bild som visar undersökningen och hela genomförandet i tydliga steg samt redovisar resultat i ex.en tabell och kopplar hypotesen och förklaring till slutsatsen.