👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddism

Skapad 2021-03-24 14:51 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap
Hinduism och Buddhism

Innehåll

INNEHÅLL

Vi studerar de två asiatiska religionerna hinduism och Buddhism. Vi tar reda på fakta om synen på livet och döden och om gudsuppfattning och gör olika jämförelser med t ex kristendomen, framför allt vad en cirkulär syn på liv och död, reinkarnationstanken, får för konsekvenser för liv och tanke i jämförelse med den mer linjära kristna synen.

MÅL

Målet med undervisningen är att väcka nyfikenhet på trosfrågor och på hur andra människor ser på livet och sin roll i samhället med hjälp av en tro. 
När du träffar människor från andra delar av världen är det viktigt att du är medveten om att det icke-förållande till religion många svenskar har är något konstigt om man jämför med resten av världen. I ett globalt perspektiv är det alltså vi som är konstiga när det gäller religion.

FRAMGÅNGSFAKTORER

Delta aktivt i de diskussioner vi har tillsammans eller i grupp
Lär dig fakta om religionen och använd ämnesspecifika ord och begrepp i dina resonemang
Fundera på och formulera på vilka sätt religionen påverkar den enskilda människan och samhället i stort.

BEDÖMNING/

Kortskrivningar under lektionstid där du besvarar en fråga under en begränsad tid.

Redovisningar - Speciellt den egna diskussionen/reflektionen

Kunskapstest

MATERIAL DU KANSKE INTE HITTAR SJÄLV:

Bra texter på nätet:

HINDUISM:

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/hinduismens-viktigaste-gudar#

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/hinduismen/vardagsliv-och-samhallet-inom-hinduismen

https://urplay.se/program/222009-kunskapsverket-religion-hinduismen-guden-shiva

 

BUDDHISM:
https://urplay.se/program/221993-kunskapsverket-religion-buddhismen-siddhartha-gautama

https://www.buddhism-sbs.se/buddhism.html

https://urplay.se/program/221994-kunskapsverket-religion-buddhismen-nunnan-khun-yay

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/buddhismen/vardagsliv-och-samhallet-inom-buddhismen#

https://www.abc.net.au/news/2018-10-21/buddhist-extremism-meet-the-religions-violent-followers/10360288

Studi-klipp om buddhismen

https://youtu.be/U6jkoBq5vTU

https://youtu.be/1gkq-gyb3zM

 

 


UR:Play Himmel och jord-serien:

https://urplay.se/program/173980-himmel-och-jord-varfor-finns-religion

https://urplay.se/program/173981-himmel-och-jord-att-hitta-karleken

https://urplay.se/program/173982-himmel-och-jord-utanfor

https://urplay.se/program/173983-himmel-och-jord-jakten-pa-lyckan


Om ritualernas roll:

https://urplay.se/serie/211185-ritualer-i-varlden

 

 

 

 

Uppgifter

  • TEST: Religion - Hinduism och Buddhism

  • Inlämning diskussion i grupp: hinduismen

  • Hinduismen - ord och begrepp

  • Instuderingsfrågor för dig som vill arbeta enskilt.

  • Rubriker för er som jobbar i grupp:

  • Högtider inom hinduismen

  • Buddhism - arbetsuppgifter

  • Buddhism - ord och begrepp

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion

Förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. Förmåga att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Kunskaper om världsreligionerna
Kunskaper om olika religioner (centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar)
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Likheter/skillnader (inom och mellan olika religioner och livsåskådningar)
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Samhället och religion (Hur religioner och samhället påverkar varandra)
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Livsfrågor och identitet (Hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. Hur religioner och livsåskådningar kan forma identiteter. )
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Förmåga att söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Etik och moral (resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar) Etiska begrepp (använder etiska begrepp i sina beskrivningar)
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Information & källor
Källor (använda källor och föra resonemang om källornas trovärdighet)
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.