Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden och Baltikum

Skapad 2021-03-24 15:19 i Östervåla skola F-6 Heby
Vi arbetar med Västra Europa och går igenom begrepp, fakta om länderna och var de ligger.
Grundskola 6 Geografi Svenska
I detta arbetsområde ska du lära dig mer om Norden och Baltikum. Du ska få en möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor. Du ska också få utveckla kunskaper om hur du kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Innehåll

1. Undervisning:

HUR?

 • Gemensamma genomgångar i helklass där vi läser och diskuterar.
 • Skriftliga uppgifter.
 • Se film om olika länder.
 • Vi kommer att jobba tillsammans i grupp, parvis och enskilt. 
 • Använda oss av kartor och träna namngeografin på webbsidan Seterra och genom Elevspel i geografi.
 • Vi ser Geografens testamente - Norden.
 • Kritiskt granska och sortera information från olika källor.

VAD?

Vi kommer till en början att lära oss allmänt om Norden och själva namngeografin. Därefter går vi in på de olika delarna av Norden.

Här kommer ett urval av begrepp som vi använder:

 • klimat   
 • klimatzon                                                           
 • naturtyp                                    
 • kontinent
 • tundra
 • tajga
 • stäpp
 • naturgeografi
 • kulturgeografi
 • ekonomi
 • kust
 • flod
 • befolkning
 • tätbefolkat
 • glesbefolkat                       

 

2. Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda begreppen i muntliga resonemang.
 • Visa grundläggande kunskaper inom området Norden. 
 • Delta i våra diskussioner när vi läser tillsammans 
 • Använda dig av kartor och kunna viss namngeografi, som du kommer få ett skriftligt läxförhör på.

 

3. Läroplan

 

VARFÖR? (se kopplingar till Läroplanen nedan).

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
Namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter.
 • Ge  4-6
Du kan med viss hjälp några namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss hjälp placera ut några av dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, glaciär, vulkan, varma källor och fjordar.
 • Ge  4-6
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Jämförelse mellan de nordiska länderna
Du ska kunna göra jämförelser mellan de nordiska länderna
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på någon skillnad och någon likhet mellan länderna.
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på flera skillnader och likheter mellan länderna.
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på flera skillnader och likheter mellan länderna och föra resonemang kring dessa.
Nordens naturlandskap
Du ska veta hur naturlandskapet ser ut i de olika nordiska länderna och vad de har för naturtillgångar.
 • Ge
 • Ge
 • Ge  4-6
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska ländernas naturlandskap. Du kan se vissa likheter och skillnader mellan de olika ländernas naturlandskap och beskriver enkla samband mellan naturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har goda kunskaper om de nordiska ländernas naturlandskap. Du kan se likheter och skillnader mellan de olika ländernas naturlandskap och beskriver samband mellan naturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har mycket goda kunskaper om de nordiska ländernas naturlandskap. Du kan se likheter och skillnader mellan de olika ländernas naturlandskap och beskriver samband mellan naturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Du formulerar dina beskrivningar med egna ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: