👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-03-24 15:29 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 5 – 6 Geografi
Planering kring tema Europa

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i geografi syftar till att utveckla följande förmågor:

  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Centralt innehåll

För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

  • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

  • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Kunskapskrav

 Eleven har grundläggande kunskaper  Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt, länder, städer, berg sjöar och floder.

 

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

 

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Arbetssätt:

genomgångar, textläsning, film, enskilt arbete, pararbete.

 

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång, med en redovisning samt inlämningsuppgifter, test på namngeografi.

 

Begrepp

 

Vi gör en begreppslista löpande i classroom.

 

Matriser

Ge
Europa

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
kan förklara hur olika processer förändrar vår jord och hur det påverkar oss som bor här
visar det genom att föra ... underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
kan förklara någon process som påverkar vår jord. Kan ge något exempel på hur det påverkar människan. Kan ge ett exempel på en konsekvens av detta för människan.
kan förklara fler av de processer som påverkar och förändrar vår jord. Ger flera exempel på hur det påverkar människan. Kan ge flera exempel på konsekvenser av detta för människan.
förklarar hur de olika processerna påverkar varandra och vår jord. Kan ge exempel på hur det påverkar människan och vilka konsekvenser det kan ge för olika människor i olika länder.
Kulturlandskap
Vet vad ett kulturlandskap är
kan Europas geografi och kan säga hur olika stora geografiska objekt är
har … kunskaper om Europas namngeografi visar det genom att med … säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
kan geografin i stora drag, vet åt vilket håll de olika länderna ligger. Kan namnge några länder samt huvudstäder. Vet vilka de största länderna i Europa är
kan namnge flera länder och vet vilka länder som ligger nära varandra. Kan flera huvudstäder, viktiga vattendrag och bergskedjor. Kan även beskriva hur stora dessa är jämfört med varandra.
kan de flesta länder i Europa . Kan de större haven samt viktiga sjöar. Kan de flesta huvudstäder, viktiga vattendrag och bergskedjor Kan beskriva hur stora objekten är jämfört med varandra.
använder kartan och andra geografiska källor
kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett ... fungerande sätt
kan leta reda på namngivna ställen i en kartbok eller på en elektronisk karta. Kan jämföra olika länder med hjälp av en karta. Kan hitta fakta genom att undersöka olika typer av kartor.
Ny aspekt
Geografiska begrepp
använder ett fåtal geografiska begrepp.
använder flera begrepp
använder de flesta begrepp