👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2021-03-24 15:51 i Tjärnaängskolan Borlänge
Fjärilars liv, temaarbete från larv till fjäril.
Grundskola 2 Svenska Matematik NO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk
Vi kommer under några veckor lära oss om om fjärilens livscykel, från larv till vacker Tistelfjäril. Du kommer få en egen larv att ta hand om och sedan släppa ut den i naturen som fjäril.

Innehåll

Centralt innehåll för NO:

Du ska lära dig om djur och växters livscykler och djur och växter i vår närmiljö.

 

Du ska lära dig hur djur och växter kan grupperas, sorteras och artbestämmas.

Du ska lära dig namnen på några vanligt förekommande arter.

Du ska lära dig enkla näringskedjor.

Du ska få prova på fältstudier, observationer, naturvetenskapliga undersökningar och dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.

 

För att du ska uppnå målet med arbetet kommer vi:

Följa våra fjärilar från puppa till Tistelfjäril.

Att genomföra undersökningar och observationer av våra larver, puppor och fjärilar.

Att jämföra och diskutera utifrån våra undersökningar och observationer.

 

Viktiga ord och begrepp i arbetsområdet Fjärilars liv:

Larv, puppa, fjäril, livscykel, föda, boplats, grundläggande behov, organism, parning, utvecklingsstadium, art/arter, honor/hanar, ägg, insekt.

 

Du visar vad du lärt dig genom att:

Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av dokumentationen i diskussioner och samtal.

I det undersökande arbetet kan du göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Du kan berätta om fjärilens livscykel.

Du kan visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt, du använder det när du diskuterar och jämför.

 

Du kan berätta om fjärilens livscykel och använda några ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 

Matriser

NO Sv Ma Bl SvA
Fjärilars liv

Bedömning
Du kan berätta om fjärilens livscykel och använda några ord och begrepp kopplade till arbetsområdet Du kan visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt, du använder det när du diskuterar och jämför. Du deltar aktivt i arbetet kring din larv/puppa/fjäril Du kan dokumentera ditt arbete.