Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen och kristendomens historia

Skapad 2021-03-24 17:36 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 8 Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska vi lära oss om kristendomen och dess uppkomst och utveckling. Under de närmaste veckorna kommer du att få lära dig mer om kristendomens utveckling från en enda kyrka till dagens tre större inriktningar: den katolska, den ortodoxa och den protestantiska kyrkan. Du kommer också läsa lite om vad som är typiskt för de tre inriktningarna.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

 • Kristendomens uppkomst och utveckling.
 • Centrala tankegångar inom kristendomen.
 • Heliga skrifterna inom kristendomen (urkunden).
 • Högtider och riter.
 • De olika riktningarna inom kristendomen.
 • Vilka likheter och skillnader som finns mellan kristendomens olika inriktningar.
 •  På vilket sätt kristendomen påverkat vårt samhälle och hur kristendomen påverkas av samhället. 

Hur ska vi arbeta? 

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Arbetsuppgifter i Classroom
 • Läxförhör

Bedömning

 • Läxförhör
 • Deltagande i diskussioner och genomgångar
 • Arbetsuppgift

Matriser

Re
Grundmatris Religion lgr 11

Når ej målen
E
C
A
Kunskap om världens religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Påverkan på samhället
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Informationssökning & källkritik
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: