Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematikens värld

Skapad 2021-03-24 18:12 i Förskolan Nallegården Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
vi dyker in matematikens värld och utforskar begrepp.

Innehåll

Nuläge

Utifrån barnens intresse och behov finns möjlighet att utveckla nyfikenhet och bekantskap med olika matematiska begrepp genom aktiviteter och lekar.

Mål

målet är att utveckla en förståelse och bekantskap med olika begrepp som ingår i matematiska aktiviteter 

Genom att sortera: jämföra, lika, olika, egenskaper, färger och former

Genom att mäta: kort, lång, tung, stor, liten,  

Lägesord: framför, bakom, ovanpå, bredvid, mittemot, under, först, mitten, sist

Genom att räkna: många, få, färre, mest, mycket, lite, antal, siffror och dess följd

 

Syfte 

syftet är att synliggöra arbetet mot läroplansmålen.

Genomförande

Genom att använda och belysa begreppen i både spontana och planerade aktiviteter, samt att på så många olika sätt erbjuda möjligheter för barnen att närma sig matematik. 

-spel, pussel

-räkneramsor och sånger

-Rutan och Randan böckerna 

-konstruera med hjälp av olika material

-lekar och aktiviteter 

-undersöka och resonera 

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering och Reflektion

 

Ansvar

alla pedagoger på avdelningen

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: