👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikhistoria

Skapad 2021-03-25 11:36 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Grundskola 9 Teknik
Vi arbetar med att utveckla kunskaper om teknikens historiska utveckling för bättre förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Vi arbetar även med en ökad förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Innehåll

Centralt innehåll:

  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller.
  • Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Matriser

Tk
Teknikhistoria

Ej uppnått
E
C
A
Dokumentation
Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
Göra enkla dokumentationsrapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Göra utvecklade dokumentationsrapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Göra välutvecklade dokumentationsrapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Påverkan
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar fått eller kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar fått eller kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar fått eller kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.