👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy 9G1 VT21 - Universum med optik

Skapad 2021-03-26 08:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbete med området universum
Grundskola 9 Fysik
Universums gåtor är ett av de områden vi jobbar med i fysiken. Vi ska undersöka dess uppkomst och utveckling. Bild: http://pixabay.com/sv/ngc-2082-stavgalax-11052/ Licens: CC0

Innehåll

Konkretiserade mål

I detta området får du lära dig:

 • hur solsystemet är uppbyggt och hur det ser ut på solen och de olika planeterna
 • skillnaden mellan asteroid, meteorit, meteor, meteoroid och komet
 • hur det vetenskapliga arbetssättet ständigt gör att våra kunskaper om solsystemet förbättras
 • att det är jordens lutning och rörelser som ger oss dag och natt samt årstider
 • hur nya kunskaper i fysik kunnat avfärda vidskepliga föreställningar om månen, solen och våra planeter
 • använda dina kunskaper i fysik till att samtala om och argumentera för eller emot rymdresor till Mars
 • hur historiska och nutida upptäckter i astronomi format vår världsbild
 • hur stjärnor producerar sin energi och att det finns olika slags stjärnor
 • hur man kan mäta avstånd i rymden och hur det har påverkat vår uppfattning om universums storlek och ålder
 • hur teknikutvecklingen har medfört att vi kan bygga större och större teleskop, nya typer av teleskop och hur det har påverkat vår världsbild
 • om stjärnor och galaxer samt rörelser och avstånd mellan dessa
 • hur de astronomiska upptäckterna genom historien har förändrat vår syn på universums uppkomst och utveckling • om Big Bang-teorin och uppkomsten av de olika atomslagen
 • hur vår tids världsbild ser ut och hur det kosmiska kretsloppet fungerar
 • lite om forskning kring mörk energi och mörk materia
 • hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse

 • hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i till exempel glas och vatten

 • hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar, filmvisning för att förtydliga viktiga begrepp, arbete med sidorna i boken och tillhörande instuderingsfrågor.

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik Astronomi med optik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Ställa frågor och bemöta åsikter
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda infromation och skapa texter
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.