👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fallet Laver - 9BD

Skapad 2021-03-26 09:09 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Geografi Kemi Religionskunskap Samhällskunskap Teknik Biologi
Det här är en ämnesintegrerad uppgift där du ska använda dina förmågor i NO och SO för att ta ställning för eller emot en gruva i Laver. Till din hjälp har du några länkar och utdelade texter - och förstås dina klasskamrater. Uppgiften genomförs v 13 för 9D och v 21 för 9B.

Innehåll

Sveriges största gruvbolag Boliden vill öppna en koppargruva i Laver, 50 kilometer väster om Älvsbyn i Norrbottens län. Boliden har redan en liknande gruva i Aitik utanför Gällivare, som är Sveriges största producent av kopparmalm och Sveriges absolut största industriområde.

 

För 80 år sedan fanns faktiskt en koppargruva i Laver. Men malmen hade en låg kopparhalt och när priserna sjönk blev det inte lönsamt att driva gruvan. Idag är den fylld av vatten, och det lilla men toppmoderna gruvsamhälle som bolaget byggde intill gruvan är helt avvecklat. Nu har modern teknik gjort att det åter blivit lönsamt att bryta koppar här.

 

Planerna på en koppargruva har mött stort motstånd. Gruvor tar otroliga markytor i anspråk och producerar enorma mängder avfall. Kring Laver finns stora områden med skyddsvärd natur, och länsstyrelsen har sagt nej till gruvan på grund av de stora naturvärdena.

 

Samtidigt skriker världen efter koppar. Ingenting elektriskt är möjligt utan koppar, och i rakt med att Afrika och Asien reser sig ur fattigdomen kommer det att behövas mycket mer elektricitet. Och sen när 1,4 miljarder bilar ska bytas mot elbilar…

 

Du ska göra två saker:

 

1.     Delta i en debatt om gruvan, där du representerar en av de här organisationerna
(vi lottar vem som blir vad):

·      Gruvbranschens organisation Svemin

·      Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

·      Semisjaur-Njarg sameby, som driver renskötsel i området

·      Älvsbyns kommuns näringslivskontor

 

2.     Skriva en argumenterande text, där du tar ställning för eller emot en gruva i Laver. Det är viktigt att du tar hänsyn till alla aspekter – tekniska, miljömässiga, ekonomiska, sociala och etiska – och att du skriver en sammanhängande argumenterande text. 

 

 

 

Till din hjälp har du:

--

 

Vad vi ska göra:

1. Genomgång av fallet och dess sammanhang - tors

2. Inläsning - se punktlistan ovan (läs texterna i ordning)

3. Förberedelse för debatten

4. Debatten

5. Diskutera i smågrupper

6. Skriva en text

 

--

 

Material till debatten:

 

Jag är Svemin

https://www.svemin.se/vi-tycker/klimat/

https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/faq-vanliga-fragor-och-svar/

Text 1: "Världens modernaste koppargruva"

 

Jag är Naturskyddsföreningen

https://www.naturskyddsforeningen.se/mineralhierarki

Text 4: "Rakt upp i taket"

 

Jag är Semisjaur-Njarg sameby

https://www.sametinget.se/gruvor

Text 3: "Kampen om Kallak"

 

Jag är Älvsbyns kommun

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/klimatsmart-att-oppna-fler-gruvor-i-sverige-19345

https://www.minefacts.eu/vamtjanarpagruvan

Text 3: "Kampen om Kallak"

 

 

Alla kommer inte att få debattera. Oavsett om du debatterar eller inte är det viktigt att du lyssnar på alla debattörers argument – de kommer att hjälpa dig att forma din egen uppfattning för eller emot gruvan. Det är din egen slutliga text som räknas!

 

 

--

 

Tekniska aspekter:

       Teknisk utveckling och omställning kräver metaller

       Metallerna måste tas någonstans ifrån

       Återvinningstekniken ännu underutvecklad

       Svensk kopparproduktion är effektiv (lönsam trots 0,3%)

       Teknisk utveckling kan styras - delvis? Eller?

       Nanoteknik en möjlig alternativ lösning?

 

Miljöaspekter:

       Gruvan kräver enormt mycket mark och energi (just nu fossil)

       Stora mängder avfall, risk för utsläpp av giftiga metaller

       Marken kan inte användas till något annat (naturen trängs undan)

       Svenska gruvor är mycket ”miljöeffektiva” (per intjänad dollar)

       Grön teknik (som kräver gruvor) kan befria oss från fossila bränslen (men blir det så i verkligheten?)

 

Ekonomiska aspekter:

       Gruvor skapar arbetstillfällen på platser som behöver fler jobb

       Gruvor gynnar teknisk och ekonomisk utveckling

       Gruvor skapar arbetstillfällen – direkt och indirekt

       En gruva kan bli en ekonomisk motor (skatteintäkter, lokalt näringsliv)

       Lokal förädling krävs för att vinsten ska bli kvar på plats

       Gruvan kan tränga undan andra näringar

*   Glapp mellan prognos och verklighet - hur blir det i verkligheten?

 

Etiska aspekter:

       Har samhället rätt att göra vad det vill med naturen?

       Har ett språk och en identitet ett värde i sig?

       Staten stal samernas mark och förbjöd deras kultur
 – vad är vi skyldiga dem?

       Gruvorna ligger i Norrland – borde vinsterna också gå dit?

       Vad kommer man att säga om oss om 500 år?

 

 

 

--

 

Texten:

 

 

Din text ska helst skrivas på iPad och airdroppas eller mejlas till Marcus (marcus.priftis@edu.stockholm.se).

 

Om du inte är bekväm med att skriva digitalt får du också skriva för hand. 

 

Din text får vara hur lång eller hur kort du vill. Det viktiga är att du får med flera aspekter och väger fördelar mot nackdelar och att du motiverar ditt ställningstagande.

 

Texten ska lämnas in senast 11.30 på fredagen. (Men du går ju på lunch vid 11.00 och sen ska klassen iväg.) Texter som inte lämnats in under fredagen kommer inte att hinna bedömas.

 

Lycka till!