👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och småkryp

Skapad 2021-03-26 09:33 i Vintrosa förskola Örebro
Förskola
Vi har valt att jobba med projekt djur och natur, då vi sett ett stort intresse hos barnen. Vi vill uppmuntra barnen att känna samhörighet med naturen och förstå att vi alla är en del av den.

Innehåll

Nuläge

Vi har sett ett stort intresse för framförallt småkryp hos flera av våra barn.

Utifrån det har vi valt att jobba med djur och natur, det känns som en ganska naturlig fortsättning efter vårt projekt vatten som också är en del av naturen.

 

 

Syfte

* Skapa ett intresse hos barnen för djur, växter och händelser i naturen.

* Uppmuntra barnen att visa respekt och hänsyn mot djur och natur.

* Skapa möjligheter för barnen att uppleva naturen med alla sina sinnen.

 

 

 

Metod

* Vi ska besöka skogen mer regelbundet.

* Samtal om djur och natur.

* Använda förstoringsglaset (ägget) och luppar för att undersöka djur och växter.

* Läsa böcker och se filmer om djur och natur.

* Odling

* Skapande

* Experiment

* Karta om vårtecken

 

 

Reflektionsmetoder

* Observationer

* Samtal med barnen

* Dokumentationer

* Gemensamma reflektioner i arbetslaget

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18