Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete

Skapad 2021-03-26 09:35 i 200141 Förskolan Skogen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Barnen behöver lära sig strategier för att säga nej, samt strategier för att på ett bra sätt be om lov/be om att få låna något de gärna vill leka med. Barngruppen hamnar ofta i konflikter över populära leksaker, eller är i vägen för varandra i leken vilket leder till konflikter.

Innehåll

Syfte

Att ge barnen strategier för att lösa konflikter, visa hänsyn och stå upp för sig själv. 

Arbetssätt

Vi använder oss av kompisböckerna om Igelkott och Kanin m.fl som på ett pedagogiskt sätt visar vanliga konflikter och hur de kan lösas. Under samlingen läser vi böckerna och reflekterar tillsammans om vad som sker i boken, och relaterar det till vår vardag. Vi tränar tillsammans på hur man säger stop! och visar handen, hur och på vilket sätt man kan säga förlåt, hur man kan samarbeta med mera. Detta påminner vi om i leken och när situationer uppkommer. Vi använder drama och skapande för att förtydliga. 

Vi informerar vårdnadshavare om vad vi gör och uppmanar dem att ställa frågor och prata med sina barn hemma. 

 

Resursanvändning

Kompisböckerna samt material för att dramatisera situationer tillsammans med barnen. 

 

Förväntat resultat

Barnen utökar sina strategier för att samarbeta och lösa konflikter. Det blir mindre puttande och mindre konflikter. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: