👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2021-03-26 10:29 i Magnetens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra (Lpfö18, s.9).

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi upplever att många barn på avdelningen visar stort intresse för skapande och efterfrågar dessa stunder, många utav barnen tar egna initiativ och skapar med de material vi har framme. Barnen får dagligen rita, pyssla, skapa och konstruera på olika sätt. När vi sedan erbjuder dans och musik kommer de flesta barnen och vill vara med. Varje dag har vi lässtunder där vi läser böcker eller dramatiserar med hjälp av flanosaga eller sagopåse.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill ge varje barn förutsättningar att:

- utveckla sin finmotorik/grovmotorik

- utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet

- lust och glädje att utveckla sin skapande förmåga

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer

- utveckla intresse för berättelser, bilder och texter.

  


Hur gör vi?

Vi erbjuder barnen fritt skapande varje dag där dom får skapa efter egen fantasi och med det material som finns vid vår pysselhörna.    Efter varje lunch har vi lässtund där barnen får lyssna på böcker, flanosaga eller sagopåse. 

För att vi ska kunna ge varje individ tid och den hjälp som behövs för att utvecklas på bästa sätt så delar vi in barnen i 3 mindre grupper. Där jobbar vi mera planerat och strukturerat med skapande, men vi tar även tillvara på barnens egna tankar och egen fantasi i skapandet. 

Efter skapande är det viktigt att vi låter barnen träna på att ta eget ansvar  som att plocka undan efter sig att t.ex. tvätta rent penslar , hänga upp målarförklädet m.m.

 

Hur blev det?

Vi dokumenterar och reflekterar under terminens gång, för att se hur vi ska gå vidare med skapandet.