Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tematiskt arbete Harry Potter

Skapad 2021-03-26 11:36 i Bringsta skola Nordanstig
Tematiskt arbete med utgångspunkt i Harry Potter och hemligheternas kammare. Det är bra om man haft boken som högläsning innan man påbörjar temat eller att man bearbetat texten på annat sätt.
Grundskola 5 – 6 Svenska Engelska Svenska som andraspråk Bild
I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med tre ämnen; svenska, engelska och bild. Genom olika övningar - enskilda och kooperativa kommer du att bygga grunden till det som blir den slutliga uppgiften, en berättande text.

Innehåll

Genom arbetet med temat får eleverna utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Eleverna ska också få förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

 

Mål:

Arbeta fram en berättande text

Skapa en framsida till texten

Textsamtal kring skönlitteratur, prosa och elevernas egna texter.

 

Vi ska:

 • Analysera text på norska och danska
 • Skapa elevhem
 • Skapa karaktärer
 • Skapa bilder som förstärker din text
 • Utveckla miljöbeskrivningar
 • Skriva berättande text utifrån berättarkurvan

Uppgifter

 • Berättande text

 • Mitt elevhem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6

Matriser

Sv En Bl SvA
Svenska åk 6 tematiskt arbete HP

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Har arbetat med området men ännu ej nått lägsta kunskapskrav.
Skriva
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Eleven kan skriva olika slags texter med **begripligt** innehåll och **i huvudsak fungerande** struktur samt **viss** språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt tydligt** innehåll och **relativt väl fungerande** struktur samt **förhållandevis god** språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med **tydligt** innehåll och **väl fungerande** struktur samt **god** språklig variation.
Skrivregler
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **viss säkerhet**.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **relativt god säkerhet**.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **god säkerhet**.
Röd tråd
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla gestaltande beskrivningar** och **enkel handling**.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade gestaltande beskrivningar** och **utvecklad handling**.
De berättande texter eleven skriver innehåller **välutvecklade gestaltande beskrivningar** och **välutvecklad handling**.
Uttrycksförmåga
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA
 • SvA
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **i huvudsak fungerande** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **ändamålsenligt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Textbearbetning
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Dessutom kan eleven ge **enkla omdömen** om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **i huvudsak fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **relativt väl fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven ge **välutvecklade** omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **väl fungerande** sätt.
Samtala
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA
 • SvA
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  C 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
 • SvA  A 6
 • SvA  A 6
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som **till viss del** upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet **relativt väl**.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet **väl**.
Språkkunskap
 • Sv
 • Sv
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Sv En Bl SvA
Engelska år 6 tematiskt arbete HP

Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Att förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
 • En
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Eleven kan förstå delar av det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En
 • En
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med till viss del godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förklaring:
Jag förstår en del av det jag läser på engelska. Jag kan berätta något om det jag läst och jag förstår lite av en skriven instruktion eller budskap på engelska.
Jag förstår det mesta av det jag läser på engelska. Jag kan berätta några saker om det jag läst och jag förstår det mesta av en skriven instruktion eller budskap på engelska.
Jag förstår det jag läser på engelska. Jag kan berätta om det jag läst och jag förstår en skriven instruktion eller ett budskap på engelska.
Lyssna
Att förstå och tolka innehållet i talad engelska.
 • En
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Eleven kan förstå delar av det mest väsentliga av innehållet i talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten i talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En
 • En
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med till viss del godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förklaring:
Jag förstår lite av det som någon säger på engelska. Jag kan berätta något om det som sagts och jag förstår lite av ett muntligt budskap eller instruktion.
Jag förstår det mesta av det som någon säger på engelska. Jag kan berätta några saker om det som sagts och jag förstår det mesta av ett muntligt budskap eller instruktion på engelska.
Jag förstår det som någon säger på engelska. Jag kan om det som sagts och jag förstår ett muntligt budskap eller instruktion på engelska.

Sv En Bl SvA
Bild åk 6 tematiskt arbete HP

Bedömningen avser

E
C
A
Förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
 • Bl
 • Bl
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **enkelt** bildspråk och **delvis genomarbetade** uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **utvecklat** bildspråk och **relativt väl genomarbetade** uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **välutvecklat** bildspråk och **väl genomarbetade** uttrycksformer så att budskapet framgår.
Förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
 • Bl  A 6
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **i huvudsak fungerande sätt** för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett i huvudsak fungerande** sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl fungerande och varierat sätt** för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett relativt väl fungerande** sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **väl fungerande, varierat och idérikt sätt** för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett väl fungerande** sätt.
Förmåga att
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
 • Bl
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Eleven kan i det bildskapande arbetet **bidra till att utveckla idéer** inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla delvis egna idéer** inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla egna idéer** inom några olika ämnes- områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspira-tionsmaterial.
Förmåga att
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
 • Bl
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
 • Bl  A 6
Under arbetsprocessen **bidrar** eleven **till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **viss anpassning** till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **relativt god anpassning** till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **god anpassning** till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: