Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik årskurs 3, 2021

Skapad 2021-03-26 12:47 i Utsäljeskolan Huddinge
resultat
Grundskola 1 – 3 Matematik
Nationella prov i matematik årskurs 3, 2021

Innehåll

Uppgifter

Matriser

Ma
Nationella prov- Matemaitk årskurs 3, 2021

Eleven ska beträffande matematik

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- Prövar elevens förmåga att lösa problem, kommunicera och resonera matematik muntligt samt att använda matematiska begrepp om tal i bråkform (delprov A)

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om tals inbördes relation, positionssystemet, förståelse för räknesätten samt udda och jämna tal (delprov B)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten (delprov C)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om tid, volym och att lösa enkla problem (delprov D)
-Prövar elevens grundläggande kunskaper i att lösa enkla problem (delprov E)
-Prövar elevens grundläggande kunskaper om att välja och använda skriftliga räknemetoder, addition (delprov F1)
-Prövar elevens grundläggande kunskaper om att välja och använda skriftliga räknemetoder, subtraktion (delprov F2)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om mönster och matematiska likheter ( delprov G1)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om huvudräkning och likhetstecknets betydelse (delprov G2)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: