👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet år 8, Stavby

Skapad 2021-03-26 12:54 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
Är risken att förlora större än chansen att vinna nä du köper en lott? Hur stor är sannolikheten att du får två sexor om du slår två tärningar? Och hur sannolikt är det att du under denna vecka köper något onödigt? Hur troligt det är att något ska inträffa beskriver vi med sannolikhet och det är det vi kommer att arbeta med under den här tiden.

Innehåll

Syfte

Utveckla dina förmågor i matematik och fördjupa dina kunskaper inom sannolikhetslära.

Innehåll

Följande ska vi arbeta med och är också det ni ska kunna. Kursivt är röda sidor.

 • Uppskatta hur sannolikt det är att något ska inträffa
 • Beräkna sannolikhet vid likformig fördelning
 • Beräkna förväntad sannolikhet
 • Beskriva hur sannolikhet bestäms genom undersökningar
 • Beräkna sannolikhet när förutsättningarna ändras
 • Kombinatorik
 • Beräkna sannolikhet med hjälp av diagram (utfalls- och träddiagram)
 • Beräkna sannolikhet för oberoende och beroende händelser

Arbetssätt

 • Genomgångar med exempel och diskussioner
 • Paruppgifter och gruppuppgifter, oftast muntliga
 • Räkna uppgifter i boken
 • Praktiska övningar och uppgifter
 • Veckans test och diagnos

 

Så visar du dina kunskaper:

 • Deltagande under lektionerna.
 • Veckans test (framåtsyftande)
 • Diagnosen (framåtsyftande)
 • Vid ditt deltagande i gruppuppgifter 
 • Ett mindre skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskaper matematik

Problemlösning

>>>
>>>>
>>>>>
Välja metod
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Väljer en metod eller strategi som fungerar för problemet.
Väljer en metod eller strategi som är anpassad till problemet.
Väljer en metod eller strategi som passar bra för problemet, är effektiv och generell
Resonemang
Tillvägagångssätt för att lösa problemet, alternativ till det och rimligheten i svaret
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan ge en enkel förklaring till varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Med vägledning kan du ge förslag på ett alternativt tillvägagångssätt.
Du kan motivera varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Du kan ge ett förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Du kan motivera med matematisk hållbart resonemang varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

>>>
>>>>
>>>>>
Använda begrepp
Dina kunskaper om begrepp och hur/när du använder dem.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan de viktigaste begreppen och använder dem i sammanhang vi arbetat mycket med.
Du vet vad begreppen innebär och kan använda dem i sammanhang vi arbetat med.
Du vet vad begreppen innebär och har så god förståelse så att du kan använda dem i nya sammanhang som vi inte direkt arbetat med.
Beskriva och jämföra begrepp
Hur du beskriver begrepp med hjälp av olika uttrycksformer, växlar mellan dem och jämför olika begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Beskriver begreppen med hjälp av olika uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan växla mellan olika uttrycksformer och föra ett enkelt resonemang hur begreppen relaterar till varandra.
Beskriver begreppen med hjälp av olika uttrycksformer på ett i fungerande sätt. Kan växla mellan olika uttrycksformer och föra ett utvecklat resonemang (i flera led eller ur olika perspektiv) hur begreppen relaterar till varandra.
Beskriver begreppen med hjälp av olika uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Kan växla mellan olika uttrycksformer och föra ett välutvecklat resonemang (i flera led och ur olika perspektiv) hur begreppen relaterar till varandra.

Metod

>>>
>>>>
>>>>>
Välja och använda metoder
För beräkningar och för att lösa rutinuppgifter.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Dina metoder fungerar oftast och är till viss del anpassade till sammanhanget.
Du använder fungerande metoder som är anpassande till sammanhanget.
Du använder metoder som är effektiva och passar bra till sammanhanget.
Resultat
Vid beräkningar av rutinuppgifter
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du får ganska ofta korrekt svar vid dina beräkningar.
Du får oftast korrekt svar vid dina beräkningar.
Du får i stort sett alltid korrekt svar vid dina beräkningar.

Kommunikation och resonemang

>>>
>>>>
>>>>>
Muntligt resonemang
Föra och följa argument vid redovisningar och diskussioner
Du deltar genom att ge något argument ibland.
Du deltar genom att ge egna argument som det går att diskutera vidare från.
Du deltar genom att framföra egna argument som leder till vidare diskussioner samt ta del av andras så att diskussionen fördjupas.
Skriftlig
Redogörelse för tillvägagångssätt med hjälp av matematiska uttrycksformer(symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, bilder)
Du använder någon matematisk uttrycksform som delvis passar till sammanhanget, när du redogör för hur du gjort uppgiften.
Det går att följa din tanke. Du använder någon matematisk uttrycksform som passar för sammanhanget när du redogör för hur du gjort uppgiften. Din tanke är tydlig.
Du använder någon matematisk uttrycksform som är effektiv och passar bra för sammanhanget när du redogör för hur du gjort uppgiften. Din tanke är strukturerad och tydlig , alla steg finns med.