Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När hundarna kommer, v. 15-21

Skapad 2021-03-26 13:25 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Den här sommaren älskar Ester och Isak varandra vettlöst. Den här sommaren kommer deras kärlekshistoria att solkas, falla sönder och återuppstå. Den här sommaren misshandlas en ung pojke till döds vid en stilla insjö. Jessica Schiefauers roman är en förtätad och aktuell berättelse om kärlek, besatthet och om våld.

Innehåll

”När hundarna kommer”

Läsa, tolka och samtala om skönlitteratur

 Mål för ämnesområdet

1. Läsa boken utveckla din förmåga att läsa och använda lässtrategier
2. Boksamtal → utveckla din förmåga att samtala, samt utveckla din förmåga att analysera, tolka och resonera om bokens innehåll
3. Skrivuppgifter → utveckla din förmåga att formulera dig i skrift, samt utveckla din förmåga att analysera, tolka och resonera om bokens innehåll

Tidsplan
Veckorna 15-21
Läxa till tisdagar → se till att ligga i fas:
Tisdag v 16: t.o.m. sidan 92
Tisdag v 17: t.o.m. sidan 137
Tisdag v 18: t.o.m. sidan 174
Tisdag v 19: t.o.m. sidan 219
Tisdag v 20: t.o.m. sidan 250
Tisdag v 21: t.o.m. sidan 299


Arbetssätt

·         Helklass: lärarledda genomgångar och samtal

·         Gruppvis: arbete med karaktärernas utveckling (ni diskuterar och fyller på i ett gemensamt Word-dokument i OneDrive)

·         Gruppvis: samtal om bokens innehåll

·         Enskilt: läsning (under lektionstid och som veckoläxa)

·         Enskilt: bearbeta bokens innehåll skriftligt genom att arbeta utifrån textfrågor

·         Enskilt: avslutande skrivuppgift

Bedömning
Samtal om bokens innehåll
Skriftliga lektionsuppgifter (läsloggar) kopplade till veckoläxan
Avslutande reflektionsuppgift, v. 21

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: