Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa År 4-6 Villaskolan & Yngsjöskola

Skapad 2021-03-26 13:36 i Villaskolan Kristianstad
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra detta läsår. Du kan även i matrisen se vilka kunskapskraven är i ämnet och göra en uppskattning av din egen förmåga i de olika momenten.

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Under undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 •  

Detta gör vi på lektionerna

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen

 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor

 • redskapsövningar

 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching

 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik

 • Åk:5 rättigheter och skyldigheter i naturen -  allemansrätten.

 • Åk:5 simning i mag- och ryggläge

 • Åk:4 hantering av nödsituationer vid vatten, Isvett - livräddning (teoretiskt)

 • Åk:5 hantering av nödsituationer vid vatten, livräddning (simundervisning, praktiskt)

 • Åk:6 teori som handlar om kroppen, skadeförebyggande, effekter av träning samt kost 

 • samtala om olika fysiska aktiviteter under lektionerna 

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten

 • din förmåga att deltaga aktivt och göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar, din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter

 • din förmåga att röra dig i takt till musik

 • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler

 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner

 • din förmåga att orientera samt kunskap i kartans uppbyggnad

 • din simkunnighet

 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Orientering 4 - 6 Villaskolan och Yngsjö skola

>>>>>>
>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>>>
Säkerhet i orienteringen
Kan med säkerhet orientera sig med hjälp av kartan.
Kan med relativ god säkerhet orientera sig med hjälp av kartan.
Kan med god säkerhet orientera sig med hjälp av kartan.
Kartans tecken
Eleven känner sig ganska osäker på kartans tecken och kan inte så många tecken eller kartfärger. Använder den kunskapen ibland för att veta var hen är på kartan.
Eleven känner sig ganska säker på kartans tecken och färger och använder oftast den kunskapen för att veta var hen är på kartan.
Eleven kan kartans tecken och färger och använder detta för att snabbt veta var på kartan hen befinner sig.

Idh
Rörelse, bollspel, samarbete 4- 6 Villaskolan och Yngsjö skola

>>>>>>
>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
Bollkontroll i lagspel
Deltar till viss del i spelet. Visar osäkerhet kring hur man ska förflytta sig på planen och spela bollen till lagkompisar. Exempelvis: Förflytta sig på plan med och utan boll, passa lagkamrater och vara delaktig i spelet.
Deltar aktivt i spelet. Försöker förflytta mig på planen för att vara spelbar och försöker spela bollen inom laget för att föra spelet framåt.
Deltar i spelet med hög intensitet. Har en god förståelse för hur man effektivt bör förflytta sig på planen med och utan boll. Använder alla spelare i laget på ett bra sätt för att föra spelet framåt.
Bollkontroll individuellt
Kan till viss del utföra enkla tekniska övningar med boll. Exempelvis: studsa, passa, fånga, både med händer och fötter, förflytta sig med boll. Kan själva slagen i volleyboll, men behöver träna mer för att kunna hålla bollen i spel en längre stund. Har lärt mig serva på rätt sätt och kan spela backhand/forehand, och bollen kommer oftast dit du vill.
Kan utföra tekniska övningar med boll på ett kontrollerat sätt och med viss fart i rörelserna. Behärskar “kompisspel”. Det innebär att jag kan hålla bollen i spel en längre stund även om den kommer snett eller kort/långt. Kan serva och använder forehand/backhand i spelet.
Kan på ett effektivt sätt utföra tekniska övningar med boll. Kan förflytta mig med boll i hög hastighet och på ett väl kontrollerat sätt. Kan spela “tävlingsspel”. Det innebär att jag försöker göra det svårt för din motspelare genom att spela kort/långt och åt sidan. När min motståndare gör likadant, klarar jag oftast att spela tillbaka bollen. Serve/forehand/backhand använder jag naturligt.
Samarbete
Jag har svårigheter att samarbeta och visa hänsyn mot andra elever.
Jag förstår och tillämpar regler samt deltar och visar fair play.
Jag visar hänsyn och förståelse till andras brister. Jag hittar lösningar som möjliggör ett bättre samarbete i laget eller gruppen som jag tillhör. Jag försöker möjliggöra för alla i klassen att kunna delta aktivt.

Idh
Friidrott 4 - 6 Villaskolan och Yngsjö skola

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
60 meter
Genomföra löpmomenten på ett delvis fungerande sätt (Fotisättning, kroppshållning, armpendling och passage vid häck) Du springar 60m så fort du kan samt springer större delen utan att gå under en längre joggingrunda.
Genomföra löpmomenten på ett relativt välfungerande sätt. (Fotisättning, kroppshållning, armpendling och passage vid häck) Du förstår och praktiserar temposkillnaden i kort- och långdistanslöpning. Kan springa 60m med en hyfsad löpteknik.
Genomföra löpmomenten på ett relativt välfungerande sätt. (Fotisättning, kroppshållning, armpendling och passage vid häck) Du springer 60 m så fort du kan och försöker pressa dig till att prestera bättre och bättre med en bra löpteknik
Höjdhopp
Utföra grenarna med delvis god rytm och balans. Exempel: Utför hopp, men kanske har svårt att anpassa ansatsen så att upphopp och passage kan utföras korrekt. Höjd: Du deltar i idrottslektioner där vi tränar höjdhopp. Du provar både sax- och flopptektik.
Utföra grenarna med relativt god rytm, balans och teknik. Kan upprepa övningen med liknande resultat. Exempel: Utför hopp med bra ansats och upphopp men har svårt att kombinera detta med en bra passage. Du har hittat din upphoppsfot och tränar på att använda både sax- och floppteknik
Utföra grenarna med god rytm, balans och teknik. Kan upprepa rörelserna med samma goda resultat. Exempel: Utför hopp med bra tajming och teknik, där ansats, upphopp och passage utförs på ett välfungerande sätt. Du har hittat din hoppteknik, flopp eller sax. Du hoppar över ribba med den teknik som du tycker är bäst
Kast
Utföra kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett delvis fungerande sätt. Du kastar liten boll med överhandskast och siktar långt bort och högt upp.
Utföra kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett relativt välfungerande sätt. Du kastar liten boll med överhandskast och siktar långt bort och högt upp. Du tar på ett naturligt sätt lite sats för att bollen ska komma längre
Utföra kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett välfungerande sätt. Du kastar naturligt och med bra teknik en liten boll med överhandskast. Du siktar långt bort och högt upp. Du tar på ett naturligt sätt lite sats för att bollen ska komma ännu längre.
Längdhopp
Utföra grenarna med delvis god rytm och balans. Exempel: Utför hopp, men kanske har svårt att anpassa ansatsen så att upphopp och passage kan utföras korrekt. Du gör avstamp med en fot och gör ett hopp när du landar i längdhoppsgropen.
Utföra grenarna med relativt god rytm, balans och teknik. Kan upprepa övningen med liknande resultat. Exempel: Utför hopp med bra ansats och upphopp men har svårt att kombinera detta med en bra passage. Du springer fortare i din ansats för att få med dig farten in i längdhoppen
Utföra grenarna med god rytm, balans och teknik. Kan upprepa rörelserna med samma goda resultat. Exempel: Utför hopp med bra tajming och teknik, där ansats, upphopp och passage utförs på ett välfungerande sätt. Du trycker ifrån med din avstampsfot för att göra ett längre hopp.
Kula
Utföra kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett delvis fungerande sätt. Du provar på att stöta kulan med de tekniker vi går igenom.
Utföra kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett relativt välfungerande sätt. Du koncentrerar dig på att göra en korrekt stöt och tar till dig av instruktioner för att utvecklas.
Utföra kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett välfungerande sätt. Du stöter kula med liten ansats

Idh
Dans Åk: 4 - 6 Villaskolan och Yngsjö skola

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Röra sig och anpassa sina rörelser till musik deltar och tränar för att röra sig i takt till musik.
Eleven deltar till viss del när vi rör oss till musik och anpassar till viss del sina rörelser efter takten.
Eleven deltar när vi rör oss till musik och anpassar relativt väl sina rörelser efter takten
Eleven deltar när vi rör oss till musik och anpassar sina rörelser väl efter takten
Ny aspekt
Egens Dans
Kan välja enkla steg till musik.
Kan skapa egna steg till rätt rytm och takt till musik.
Kan skapa en mer komplicerad dans med många stegkombinationer.

Idh
Samtal om aktiviteter och hälsa. 4 - 6 Villaskolan och Yngsjö skola

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Hälsa & fysisk förmåga
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Natur & utemiljö Aktiviteter
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Skador & Skadeförebyggande
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: