Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig variation SA20D

Skapad 2021-03-26 14:18 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Hur pratar du egentligen? Pratar du på ett sätt med dina vänner men på ett annat sätt med dina föräldrar? Nu är det dags att gruppvis undersöka hur vårt språk påverkas av faktorer som hur gamla vi är, var vi bor och vilket kön vi tillhör.

Innehåll

Under fyra lektioner ska ni gruppvis få fördjupa er i en språklig variation och därefter hålla en muntlig presentation inför resten av klassen. Eftersom det är en gruppresentation är det viktigt att alla bidrar lika mycket i förberedelserna och att talartiden fördelas lika mellan gruppmedlemmarna. Presentationen ska rymmas inom tidsspannet 10-15 minuter.

 

Presentationen ska innehålla två delar:

 

 1. Informativ presentation av den tilldelade språkliga variationen. I presentationen ska ni:

 

 • förklara den språkliga variationen (fakta). Vilken funktion har den språkliga variationen?

 • reflektera över hur den språkliga variationen hänger samman med talare (vem personen är) och kommunikationssituation (situationen man befinner sig i när man talar eller skriver). Ge exempel.

 • diskutera hur språk och språkbruk inom den språkliga varianten kan markera avstånd (till de som använder språket på ett annat sätt) och samhörighet (i grupper som talar/skriver på samma sätt). Ge exempel.

 • resonera om olika attityder till den språkliga variationen (alltså fördomar och åsikter från andra grupper).

 

 1. En observation, enkät, intervju eller liknande som presenteras under presentationen. Denna genomförs förslagsvis digitalt i klassen eller på sociala medier och redovisas i samband med redovisningstillfället. 

 

Presentationen ska vara informativ och pedagogisk till sin karaktär. Konkreta och talande exempel värderas högt. Utgå från att åhörarna saknar förkunskaper vilket innebär att vissa ord och begrepp behöver förklaras. Tänk på att jobba med dispositionen så att presentationen får en tydlig inledning och avslutning samt en röd tråd som följer genom hela presentationen. Tänk också på allt vi tagit upp i samband med muntlig framställning (publikkontakt, manusfrihet, kroppsspråk med mera). Uppgiften kräver att ni använder en digital presentation. 

 

Här kan ni hitta material (exempel)

Läroboken: Språket och berättelsen 1 (“Variation och stil”)

Språktidningen, www.spraktidningen.se  

Institutet för språk och folkminnen, www.isof.se 

Ne, www.ne.se (välj play): t.ex. Världens språk, I love språk

“Värsta språket”, www.svt.play 

“Språket”, www.sverigesradio.se/spraket 

Skolbiblioteket

 

 

Området avslutas sannolikt med en skrivuppgift kring en språklig variation. Därför ska ni föra anteckningar när grupperna redovisar.

 

Preliminär planering

 

11

   

Intro. språklig variation + introduktion grupparbete

Intro. roman + läsning debattinlägg tillbaka

12

 

Prov Nk första passet

Romanläsning

Språklig variation 1

Språklig variation 2

13

   

Avstämning roman 

Lov

15

 

Språklig variation 3

Språklig variation 4

Avstämning roman

16

   

Förberedelse romananalys

Romananalys - förlängd lektion

17

 

Förbereda redovisningar/skrivuppgift

Redovisningar

Redovisningar

18

   

Förbereda skrivuppgift

Förbereda skrivuppgift

19

 

Skriva

Skriva

LOV 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
  Sve  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
  Sve  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: