Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter/Vår i vår närmiljö

Skapad 2021-03-26 14:30 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Projekt med utgångspunkt från vinter och snö.
Förskola
Det är vinter och vi har snö i vår närmiljö. Det finns mycket vi kan leka och upptäcka tillsammans med hjälp av snön och vad som händer när snön smälter.

Innehåll

Nuläge

Det är vinter och snö runt omkring oss. Barnen leker med snön och undersöker den på olika sätt. Vi skapar fordon och figurer i snö samt åker både madrass, skidor och skridskor. Vi fryser in vatten i olika former och färger med naturmaterial infryst i formerna. Dessa blir i sin tur både konst och byggklossar. 

Mål

Vi vill ge barnen utmaningen att tänka vidare och lära sig mer om snön och dess möjligheter och egenskaper och vattnets former.

Genomförande, Hur gör vi?

Visa barnen hur man kan leka i och med snön, tex snögubbar, kakor, snöänglar, snöbollar med mera.

Exprimentera med snö och is tex. spruta vatten på den, ta in snö, måla på den, låta snön smälta, frysa den igen.

Vi kommer planera för aktiviteter som knyter an till SNÖ. Men också försöka fånga de spontana funderingarna eller experiment som barnen kommer med.

Vi förmedlar rörelseglädje genom skridskoåkning, skidor och madrass/stjärtlappåkning.

Vi reflekterar under arbetets gång hur vi kan gå vidare med fler utmaningar.

Vi dokumenterar med foton och i vårt reflektionsverktyg på unikum.

Alla barn kommer få möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar och intresse.

Vi fotograferar och filmar aktiviteter till pedagogisk dokumentation.

Genom att skapa film tillsammans med barnen får vi in de digitala. Vi använde det barnen skapat utifrån de aktiviteter vi gjort.

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Vi använder oss av reflektion och analys-verktyget i Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: