Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 4

Skapad 2021-03-26 14:41 i Vikingstad skola Linköping
Grundskola F
Vad är religion och livsåskådning? På vilket sätt kan man uttrycka sin religion? Vilka likheter och skillnader finns det mellan olika religioner? Vilka kristna högtider och traditioner finns i vårt samhälle och hur betydelsefulla var de förr och hur är det nu? Ett stort ämne med många stora frågor!

Innehåll

Arbetsområde

SO, Religion

 

Förmågor att utveckla

Kunna analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt tolkningar och bruk inom dessa

Kunna analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället

 

Undervisningens innehåll 

Du kommer få läsa olika texter och se filmer på studi.se och NE.se om olika religioner och dess högtider, heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler

Du kommer få diskutera olika begrepp som rör religion och resonera, enskilt och med klasskompisar, kring olika frågor om likheter och skillnader mellan religionerna. 

Du kommer få berätta om några kristna högtider och traditioner och jämföra dess betydelse för Sverige förr och nu

 

Begrepp

Religion och livsåskådning

 

Bedömning

Du kommer att bedömas kontinuerlig vid undervisningstillfällena hur pass väl du tar till dig kunskap om religionerna och kan resonera om likheter och skillnader samt att du kan redogöra för några kristna högtider och jämföra dem med hur det var förr och nu.

Matriser

Religion åk 4

Rubrik 1

ännu inte godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Världsreligionerna
  • Re  C 6
Du har ännu inte tillräckligt med kunskaper om heliga platser rum eller rum som hör till världsreligionerna och har ännu inte visat din kunskap genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Kristendom och dess betydelse
  • Re  E 6
Du kan ännu inte redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kulturliv och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: