Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband 8a

Skapad 2021-03-26 15:04 i Murgårdsskolan Sandviken
Samband
Grundskola 8 Matematik
Kapitel 4: Samband. Matte Direkt år 8.

Innehåll

För E kunna:

 • · Motivera och redovisa dina beräkningar
 •   Lösa enklare problem
 • ·         Att veta vad graf och linjära samband är
 • ·         Att kunna göra tabeller, diagram och sätta ut punkter med hjälp av x- och y-koordinater.
 • ·         Kunna beskriva linjära samband och vad proportionella samband är
 • ·         Kunna beskriva samband för hastighet.
 • ·         Kunna lösa en ekvation med x i båda led
 • ·         Kunna lösa ekvationer med parentesuttryck

För C kunna ovanstående samt:

 • ·         Ovanstående för E med högre svårighetsgrad
 • ·         Kunna se samband av mönster och beskriva dessa med formel.
 • ·         Motivera och redovisa dina beräkningar på ett tydligt sätt
 • ·         Lösa svårare problem 

För A kunna ovanstående samt:

 • ·         Ovanstående för E och C med högre svårighetsgrad
 • ·         Motivera och redovisa dina beräkningar på ett bra och tydligt sätt

Material: Matte direkt 8 (nya utg.) och arbetsblad.

Tips:             webbmatte.se                      inläsningstjänst                   app:mathleaks                       modersmal.skolverket.se (välj mattebegrepp)               matteboken.se                     studi.se         gleerupsportalen                                      

Det är du som elev som ansvarar för att du ligger i fas med planeringen och själv ta igen om du missar någon lektion. Det kan det innebära att du ibland måste jobba hemma.

 

Veckoplanering:

Vecka

Tisdag (60 min)
Mirsad

Onsdag (60min)

Torsdag (40m)

Fredag (60 m)
Mirsad

Läxa

13

Samband+ Linjära samband
sid 138-140
eller
sid 152-154

Linjära samband
sid 141-143
eller
sid 155-157

Proportionalitet
Sid: 144-145
eller
sid:158-159

 

PÅSKLOV

Gör klart alla uppgifter tom sid 141

14

PÅSKLOV

 

15

Repetition
sid: 138-145
eller
sid 152-159

Samband med hastighet
Sid: 146-149
eller
Sid:160-161Repetition
Sid: 138-149
eller
sid 152-161

E-prov

Se till att du kan allt på sid 138-149 tills på fredag

 

16

Blå:152-154
Grön: 138-140
Röd: 162-163

Blå:155-157
Grön:141-143
Röd:164-165

Blå:158-159
Grön: 144-145
Röd/svart:166-168

Blå:159-161
Grön: 146-149
Svart: 169-171

Gör klart alla uppgifter på sidorna
Blå:152-161
Röd: 162-171

 

17

Prov på två av dagarna där ni är på skolan:
Tisdag & Torsdag eller Onsdag & Fredag beroende på om det är distans på deltid eller ej
Övriga dagar repetition

 

Se till att du kan allt tom sid 100-113 och sid 124-131

//Camilla Erkers och Mirsad Huremovic                 

 

 

 

 

camilla.erkers@edu.sandviken.se

Uppgifter

 • Resultat från provet

 • Mål

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
4. Provmatris för prov kapitel 4 Samband och förändring

Insats krävs.
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållande-vis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Använda matematiska begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolik-het, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinupp-gifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: