Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Tussilago

Skapad 2021-03-26 15:14 i Sandbackaskolan Kungälv
Vi pratar om våren och Tussilagon. Eleverna får sedan se och följa hur man kan måla en Tussilago genom att stegvis följa Youtube filmen "teckna en tussilago" (Sarah's Art Channel) https://youtu.be/WHk-kcrZLsk Vi gör även varianten Tussilago (Anna Eriksson) https://youtu.be/yVBjvMPqbUk Här får eleverna träna på att följa en instruktion och att klippa efter linje.
Grundskola F Svenska Bild Matematik
Bilduppgift två olika sätt att göra en Tussilago

Innehåll

Under denna lektion kommer eleverna få lära sig två tekniker i hur man kan måla eller klippa en tussilago. Vi pratar först om hur tussilagon ser ut och vart den vanligtvis växer.

Vi börjar med att måla en tussilago. Vi tar hjälp av Youtube filmen "teckna en tussilago" (Sarah's Art Channel) Filmen ser vi stegvis och följer stegen allt efter som. 

Som steg två gör vi bilduppgiften "Tussilago" (Anna Eriksson) klipp teknik. Här får eleverna se hela filmen och där efter göra uppgiften.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv Ma Bl
Kungälv förskoleklass Hitta språket F-klass

Vi berättar och beskriver

Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Vi lyssnar och samtalar

Eleven visar intresse för högläsning
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver
Eleven kan namnge bokstäver.
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Vi urskiljer ord och språkljud

Eleven kan producera rim.
Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.

Sv Ma Bl
Kungälv förskoleklass Hitta matematiken F-klass

Sortering

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att sortera efter någon egenskap.
Eleven kommunicerar och resonerar om sortering.

Mönster

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Eleven kommunicerar och resonerar om mönster

Tärningsspel

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att använda en metod för att addera och uppskatta.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden.

Sanden/riset

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven kommunicerar och resonerar om mätandets princip.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.

Lekplatsen

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
Elevenkommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: