Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO planering åk 1

Skapad 2021-03-26 15:33 i Wieselgrensskolan Helsingborg
NO planering årskurs 1.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Detta är en planering i NO för årskurs 1. NO (naturorienterande ämnen) är en kombination av fysik, kemi och biologi. Undervisningen i NO ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Den ska också syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska, fysiska och kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under årskurs 1 kommer vi att arbeta med följande arbetsområden i NO…

 • Årstidsväxlingar i naturen.
 • Återvinning och sopsortering i vardagen.
 • Djur och växter i närmiljön.
 • Enkla ekosystem/näringskedjor som visar hur växter, djur och människor är beroende av varandra.
 • Vattnets olika former.
 • Materials egenskaper.
 • Människokroppen & våra sinnen (ljud, ljus, temperatur, doft och smak).
 • Begreppen tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt.

 

Hur ska vi arbeta med detta?

Vi kommer att lära oss om ovanstående punkter genom att…

 • Utföra undersökningar/experiment.
 • Titta på filmer, PowerPoint & bilder.
 • Ha gemensamma genomgångar/diskussioner.
 • Göra enkla fältstudier och observationer (t.ex. skogspromenader).
 • Skapa bilder/modeller med hjälp av olika material.
 • Dokumentera.
 • Läsa faktatexter.
 • Läsa berättelser.
 • Arbeta i läromedel t.ex. NO-boken eller med arbetsblad.

 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper genom att delta i alla moment ovan (diskussioner, samtal, arbete i böcker, undersökningar/experiment m.m.). Bedömningen sker under arbetets gång genom observationer och samtal. Det som kommer att bedömas är…

 • Hur du använder och förklarar naturvetenskapliga ord och begrepp.
 • Hur du beskriver föremål och deras egenskaper.
 • Hur aktivt du deltar i grupparbeten och diskussioner.
 • Hur du utför olika experiment.

 

Boy And Girl Holding Magnifying Glass Illustration Royalty Free Cliparts, Vectors, And Stock Illustration. Image 98000261.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: