Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Backa tiden 9b vt21

Skapad 2021-03-26 16:44 i Bohusskolan Ale
Eleverna får analysera texter, musik och bilder för att upptäcka och resonera kring hur de olika uttrycken kan förstärka och förtydliga varandra. Syftet är även att resonera om en texts budskap med kopplingar till dess upphovsman.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde får du analysera text, musik och bild för att upptäcka och resonera kring hur de olika uttrycken kan förstärka och förtydliga varandra. Syftet är även att resonera om en texts budskap med kopplingar till dess upphovsman.

Innehåll

Instruktioner

Denna uppgift är uppdelad i 5 steg. De första 3 är individuella. Varje elev tar egna anteckningar. Steg 4 genomförs som en EPA och det sista steget är den delen av uppgiften som kommer att lämnas in som en slutuppgift. Tänk dock på att du behöver göra alla steg för att kunna genomföra steg 5!

 

Steg 1

Läs Joel Almes text Backa tiden utan att lyssna på sång och melodi. Svara på följande frågor:

 • Vad handlar texten om?
 • Vilka personer finns med i texten?
 • Vi får en ledtråd i texten om var handlingen utspelar sig. Var är det?
 • Vad läser du mellan raderna?
 • Vad är det för stämning tycker du? Ge exempel från texten.

 

Steg 2

Lyssna på låten (utan att se videon). (Till läraren: Du kan spela upp den från Youtube eller Spotify) Svara på frågorna:

 • Hur skulle du beskriva musiken? Vad hör du för något? 
 • Vilka känslor skapar texten hos dig när du lyssnar på den?
 • Förstärks dessa känslor av musiken? På vilket sätt?

Steg 3

Läs en intervju med Joel Alme och lyssna på delar av en intervju. Dessa två intervjuer ger en bakgrund till författaren som går att koppla till textens innehåll och budskap.

 

Svara på följande frågor:

 • Nu när du vet mer om textförfattaren: Vad handlar texten Backa tiden om tror du?
 • Vad tror du att Joel Alme vill säga oss lyssnare? Vilket budskap kan texten ha?

 

Steg 4

Titta på musikvideon och fundera på:

 • Hur samspelar text, musik och bild i musikvideon?
 • Får du några andra tankar om texten och om Almes budskap genom att titta på videon?

Uppgifter

 • Steg 5 (Slutuppgift)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: