Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demografi

Skapad 2021-03-27 10:04 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 8 Geografi
I området "Demografi" kommer vi att arbeta utifrån befolkningslära med begreppen; befolkningspyramid, befolkningstäthet, befolkningstillväxt, barn per kvinna och urbaniseringstrend. Vi arbetar med bl a Gap minder och Globalis som källor. Olika frågeställningar diskuteras och avslutas med en redovisning. Avslutningsvis gör eleven en individuell skrivuppgift. I denna uppgift ska eleven visa att hen har kunskap om de fem begreppen och att de kan relateras till verkligheten. Vad finns det för samband mellan de olika begreppen? Vilka slutsatser och möjliga konsekvenser kan beskrivas och förklaras? Vilka framtidsscenarier kan hen argumentera för och analysera om på ett tillfredsställande sätt?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Syftet är att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder, tekniker

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Att läsa, tolka och analysera statistik.
 • Att kunna se konsekvenser och möjliga framtidsscenarier genom att läsa statistik.
 • Att förstå geografiska begrepp och använda dig av dem.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att läsa, tolka och analysera statistik.
 • Din förmåga att känna till och resonera kring de olika begreppen och utifrån ett land, kunna dra slutsatser, se konsekvenser och diskutera olika framtidsscenarier. 

Hur ska det bedömas?

 • Genom att du delar aktivt i grupparbetet och deltar i redovisningen.
 • Genom att du gör en individuell skrivuppgift.

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner i klassen.
 • Grupparbete där varje grupp arbetar med ett land och utgår från olika frågeställningar.
 • Genomgångar och arbete med programmen Gap minder och Globalis.
 • Film

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: