👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker svA

Skapad 2021-03-27 10:06 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
"En klassiker är en bok som aldrig slutar säga vad den har att säga." Det är svårt att definiera vad en klassiker är och i förväg kan man inte veta vilka böcker som kommer att bli klassiker i framtiden. Här kommer du att få läsa olika klassiker, från olika författare och årtionden genom att läsa utdrag och lyssna på presentationer och författarporträtt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågan att läsa och analysera olika slags texter
 • Förmågan att förbereda och delta i diskussioner och argumentationer och framföra muntliga presentationer kring noveller som vi behandlar 
 • Förmåga att resonera om kopplingar mellan olika verk och deras upphovsmän, både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att dra slutsatser om hur olika verk har påverkats av de sammanhang de tillkommit i, både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att presentera en författare och dennes verk

Bedömning - vad och hur

Vad:

 • Förmågan att läsa och analysera olika klassikers innehåll och budskap, samt att koppla detta till den tid boken är skriven i, orsakssamband i boken och liknande texter
 • Förmågan att koppla det du läst till egna upplevelser, händelser i världen samt kopplingar mellan boken och författaren
 • Förmågan att läsa och tolka olika noveller samt framföra egna tankar om texternas innehåll
 • Förmågan att förbereda och framföra muntliga presentationer om klassiska författare

Hur:

 • Läsa och skriva reflektioner/omdöme kring en vald klassiker
 • Förbereda och delta i seminarier kring kortare utdrag ur klassiska texter
 • Förbereda och framföra muntliga presentationer kring de noveller du har läst samt dess författare

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och diskussioner kring vad en klassiker är, vilka böcker som blir klassiker och olika tidsåldrar inom litteraturhistorien
 • Egen läsning av en klassiker samt att skriva reflektioner kring bokens innehåll
 • Förberedelser inför genomförande av två bokseminarier
 • Förberedelser inför och framförande av två muntliga presentationer kring olika klassiska författare och dess verk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9