Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2021-03-27 13:20 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 Kemi

Innehåll

 

Kunskaper som ska utvecklas

Mål eleven

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

-     redogöra för vad en atom och en molekyl är

-     redogöra för vad ett grundämne och en kemisk förening är

-     några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel

-     redogöra för i vilka tre tillstånd/faser ett ämne kan förekomma i samt hur tillståndet är beroende av temperaturen

-     förklara vad som menas med sur-, neutral- och basisk lösning

-     känna till några olika indikatorer och hur de kan användas för att avgöra om en lösning är sur, neutral eller basisk

-     redogöra för vad som kännetecknar en syra respektive en bas

-     ge exempel på egenskaper och användningsområden för några olika syror och baser

-     redogöra för hur försurning uppstår, hur försurning påverkar vår miljö samt kunna ge förslag på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling

-     förklara begreppen: atom, molekyl, grundämne, kemiskförening, smältpunkt, kokpunkt, kondensation, fysikalisk förändring, kemisk reaktion, pH-skala, indikator, neutralisation och indikator.

-     planera och genomföra experiment samt dokumentera resultaten i laborationsrapporter.

 

Bedömning

Du bedöms utifrån Din förmåga att:

-     redovisa och återge de faktakunskaper du tillägnat dig,

-     resonera, reflektera, analysera och dra slutsatser kring tillägnade faktakunskaper,

-     samtala, diskutera och resonera kring frågor som rör hur försurning uppstår, påverkar vår miljö och olika åtgärder mot försurning som kan bidra till en hållbar utveckling,

-     kunna planera, genomföra och dokumentera olika typer av laborativa uppgifter.

Matriser

Ke
Bedömningsmatris i kemi

E
C
A
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: