Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenlek

Skapad 2021-03-27 13:30 i Förskolan Haga Umeå
Förskola
I veckan har vi varit inne med några barn och jobbat med vattenlek på olika sätt för att träna motorik, färger, rumsuppfattning och samspel m.m.

Innehåll

Vi jobbar med olika storlekar, färger och form. Vi testar bland annat hur vi kan styra vattenstrålen, jobbar med rumsuppfattning genom vart olika former är, hur vi rör dem, vart vi placerar dem, hur vi flyttar dem, ösa i och ur osv.

Vi jobbar med att följa instruktioner “Kan du hälla vatten från den blå muggen och hälla i kannan”. Vi jobbar med färger och att dela med sig av materialet mellan varandra och att samsas om utrymmet att vara på och samarbeta med varandra i olika uppgifter som vi gör.

Vi tränar även på att hjälpas åt och lösa uppgiften. Vi pratar hela tiden och sätter ord på vad vi gör. “Ja nu hällde du vatten från den blå muggen till den stora gula kannan”. “Kan du ge mig den gula kannan” osv. Vi jobbar också utifrån att fånga deras egna idéer när de provar sig fram. När de upptäcker ett nytt sätt att hantera tex vattenproppen och stoppar den i kannan börjar vi utforska olika storlekar och vart man mer kan stoppa den för att visa dem att deras nyfikenhet och undersökningsidéer fångas upp av oss vuxna och ger dem självförtroende att fortsätta utmana sig själva samt upptäcka mera. 

Aktiviteten avslutas med fruktstund och läsvila. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: