Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska modersmål

Skapad 2021-03-27 17:56 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Språk är människor främsta redskap för att tänka,kommunicera och lära.Genom språket utvecklar människor sin identitet,uttrycker känslor och tanker och förstår hur andra känner och tänker.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Språk är människor främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.Genom språket utvecklar människor sin uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

 planering inför vårtermin åk 4-6

 

                        Lektionen om vår /  antal lektioner 5-6

 

Lektionens lärande mål för eleverna Vad skall eleverna få möjlighet att lära?

 Eleverna skall veta vad som förväntas av mig för att uppnå kriterierna.   Lässtrategier för  åk 4-6 genom  att lära mina eleven  att förstå och tolka texter.Strategier för att  skriva olika typer av texter med grundläggande struktur i jämförelse med svenska. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse, tala, lyssna och samtala. Beskriva samt förklara texter för barn och unga med anknytning till tradition samt till  deras modersmålet talas. Ord och begrepp för att uttrycka känslor, synonymer och motsatsord. Kultur och samhälle i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

                          

                       Varför ska eleverna arbeta med just detta?

-Alla Elever ska förhoppningsvis att  kunna Läsa, skriva, tala, lyssna på den lektionen om våren.

-När våren börja och sluta i Sverige samt hemland.

- Informera och lära mina elever om  vilka  djur,blommor,träd , frukter, kläder, vädret ....mm som finns  i Sverige och hemland på våren.

-Elever lära sig ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter.ord och begrepps nyanser och värdeladdning.

-Lära mina elever synonym,motsatsord och grammatiken.Uppföljning av lärandemålen

 Hur ska jag  kunna ta reda på om lektionens mål uppnåtts?

- jag använder mer formativ bedömningsformer som passar dessa ålder. 

-Jag ska kunna ta reda på om lektionens mål uppnåtts genom att fråga mina elever om lektionen om hur mycket de kan eller kan inte.

 - De har hemläxa efter lektionen och jag följer deras svar på efter nästa lektion.

- Föräldrar kan se läxorna hemifrån och jag vill gärna läsa deras feedback på sista sidan av elevernas skrivbok. 

-Eleverna har olika sorter av diktamen och prover under både terminer. Jag kan få en klar uppfattning samt kunna bedöma mina elever rättvist efter dessa steg.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: