👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförelse

Skapad 2021-03-27 19:37 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Elever ska kunna dra nytta av sitt modersmål genom att jämföra modersmålets struktur med svenska. Sådana jämförelser utvecklar förståelsen för språkens uppbyggnad.

Innehåll

Innehåll

I undervisningen jobbar vi arbetsområden om ordklasser under kommande veckor. Du kommer att lära dig:

- Arbeta med bokstäver och ljud i jämförelse med svenska. (Åk 1)

- Arbeta med ordföljd och interpunktion samt stavningsregler. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

(Åk 2-3).

- Förklaring för: ord - mening - ordklasser och dess funktioner. (Åk 4-6)

- Genomgång av ordklasser (substantiv, verb). Visa presentation.

- Arbeta med övningar att plocka ut ordklasser ur meningar/texter.

- Jämföra likheter/skillnader mellan språkens ordklasser.

Bedömning:

- Din förmåga att jämföra bokstäver och ljud mellan modersmålet och svenskan. (Åk 1)

- Din förmåga att jämföra ordföljd, interpunktion samt stavningsregler mellan modersmålet och svenskan. (Åk 2-3)

 

- Din förmåga att jämföra ordklasser mellan modersmålet och svenskan. (Åk 4-6)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
ML Att skriva (åk 1-6)

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
6.Skriva olika slags texter med språklig variation
Strukturer
Visar förståelse för bilder, tecken och symboler
Skriver flera bokstäver och kopplar till bokstavsljuden
Skriver ord eller meningar och kortare texter
Skriver med egna ord en sammanhängande text
Språkliga drag
Skriver enkla ord till meningar med stor bokstav och punkt
Skriver berättande texter med enkla handlingar
Använder sig av texttypiska drag vid skrivande
Använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare
Ämnesrelaterade ord och begrepp
Använder de flesta ord på ett enkelt sätt
Använder ord och begrepp ganska väl
Använder ord och begrepp på ett passande sätt för sammanhanget
Använder en variation av ord och begrepp på ett kreativt sätt
7. Använda regler för språkriktighet
Formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand/på datorn
Följer vanliga stavningskonventioner (stavningsregler)
Följer grammatiska reglerna för meningsbyggnad och interpunktion
Behärskar stavningsregler och grammatiska regler för meningsbyggnad och interpunktion
8. Föra resonemang om likheter och skillnader i språket
Jämförelser med svenskans bokstäver
Jämförelser med språkets struktur mellan modersmålet och svenska som t.ex. ljud, ordföljd, interpunktion, betoningar och stavningsregler
Jämförelser med meningsbyggnad med svenskan som t.ex. ordklasser och satsdelar
Reflekterar över likheter och skillnaden mellan modersmålet och svenskan för språk- användning