Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora grabbar gråter inte...eller?

Skapad 2021-03-28 09:42 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grovplanering för arbetsområdet krönika.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med normer som rör identitet, känslor och könsroller. Slutuppgiften är att skriva en krönika.

Innehåll

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Krönika

E
C
A
Innehåll
Koppling till uppgiften Resonemang Exempel Balans Personligt - Allmänt
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en krönika. Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt, eller ger exempel på konkreta situationer utan att resonera kring dem. Eleven ger ett exempel på en situation för att gestalta sitt resonemang. Krönikan är alltför allmänt hållen eller alltför personlig.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en krönika. Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt / uppslagen utvecklas. Elevens exempel är passande och fördjupar / utvidgar resonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna, men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en krönika. Elevens tankegång framgår mycket väl. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och / eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Disposition Sammanhang och textbindning
Texten innehåller ett försök till inledning och avslutning. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Styckeindelningen fungerar överlag.
Texten har en inledning och en avslutning som passar relativt väl. Texten är sammanhängande. Styckeindelningen fungerar relativt väl.
Texten har en inledning och en avslutning som passar väl. Texten är sammanhängande. Styckeindelningen fungerar väl.
Språk
Ordval Meningsbyggnad Skrivregler
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: