Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och statistik åk 9

Skapad 2021-03-28 13:23 i Murgårdsskolan Sandviken
Procent
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att kunna förstå vad procent är och att kunna räkna med procent är viktiga vardagskunskaper. Prisändringar, löneförhandlingar, räntesatser, sportprestationer och många andra saker är ofta angivna i procent. I detta arbetsområdet lär du dig om: procent och hur du beräknar procent med olika metoder, procentenheter, skillnaden mellan procent och procentenheter, omvandling av tal mellan bråkform / decimalform / procentform, procentuella höjningar / sänkningar samt förändringsfaktor.

Innehåll

Viktiga begrepp
Procent                                        Andel                                              Delen                   
Det hela                                       Bråkform                                         Decimalform                 
Procentform                                 Procentenhet                                  Förändringsfaktor
Procentuell förändring                 Upprepad procentuell förändring    Låddiagram
Medelvärde                                  Typvärde                                         spridningsmått
Median                                          lägesmått                                      variantionsbredd
nedre kvartil                                  övre kvartil                                    kvartilavstånd

Veckoplanering:

 

Vecka

Måndag (50 min)

Onsdag (60min)

Torsdag (60m)

Fredag (40 m)

Veckans mål: och Läxa

12

 

 

 

Beräkna delen, det hela och andelen.
sid 144
(blå: sid 158)

 

Se film på studi.se:
https://app.studi.se/l/enkel-raenta

 

 

13

Beräkna delen, det hela och andelen
sid 145-147
(blå: 159–161)

Se film på studi.se:
https://app.studi.se/l/andelen-delen-och-det-hela

 

Förändringsfaktor & Statistik
 sid 148–150
(blå: 162–164)

Se film på
studi.se:

https://app.studi.se/l/foeraendringsfaktor

Procentenheter
sid 151-153
(blå: 165-167)

 

Se film på
studi.se

https://app.studi.se/l/procentenheter

 

Påsklov

Gör klart alla uppgifter tom sid 144–153
(blå: 158–165)

15

Påsklov

 

Repetition
sid 144–155
(blå: 158–165)

E-prov

blå: 158–160
röd: 168–169

Gör klart alla uppgifter tom sid 144–155
(blå: 158–167)
Kunna allt till måndag

 

16

blå: 161–164
röd: 170–172

blå: 165–166
röd/svart: 173-174

Repetition

Repetition

Se till att du kan allt tom sid 144-174 tills på måndag v17

 

17

Repetition

A/C-Prov eller E-prov

Gamla NP

Gamla NP

 

 

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

 • Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

 • Förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar

  • beräkna delen

  • beräkna det hela

  • beräkna andelen

 • Beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor

 • Göra procentuella jämförelser 

 • Skilja på procent och procentenheter

 • promille
 • Kunna förstå och använda statistik såsom
  -lägesmått: medelvärde, median och typvärde
  -spridningsmått; variationsbredd och låddiagram

 

         

Filmer:

Beräkna andelen 

Beräkna det hela 

Beräkna delen 

Förandringsfaktor

 

 

Ränta 

Procentenheter

Promille

upprepad förändring
 

problemlösning med procent

 

     
         
         
         
         

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: