Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2021-03-28 13:14 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 9 Fysik
Du kommer under arbetsområdet bl a lära dig vilka delar består en atom av, beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning, förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Du kommer även att få lära dig vad halveringstid är, få fördjupade kunskaper om kärnkraft och hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik.

Innehåll

 

Teori och viktiga begrepp:

 

Halveringstid

Periodiska systemet

Fotoner

Radioaktivitet

Masstal

Kärnvapen

Isotoper 

Elementarpartiklar

Strålning

Atomnummer

Fisson

Fusion

Sönderfall

Kärnkraftverk

Hur atomer är uppbyggda

Protoner

Elektroner 

Neutroner

E=m·c²

 

Arbetsmetoder:

Genomgångar/Diskussioner

Filmer

Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Atom- och kärnfysik: Kunskapskravsmatris

Du behöver fortsätta att träna på...
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Fysikaliska sammanhang, begrepp modeller och teorier
Användning av begrepp, modeller, teorier
...de grundläggande begrepp och teorier som handlar om atom- och kärnfysik.
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska modeller, partiklar och strålning
Användning av fysikens modeller.
...använda fakta om atom- och kärnfysik för att förklara och ge exempel på hur strålning fungerar.
Du använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Upptäckter och deras betydelse
...att ge exempel på och förklara några upptäckter inom atom- och kärnfysik som har haft betydelse för människan.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: