Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 4 Berättande text

Skapad 2021-03-28 13:58 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Arbetar med läromedlet Klara Svenskan. Den här pp:n behandlar området Återberättande text.
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att börja arbeta med kapitlet Berättande text i Klara svenskan. Har du läst eller lyssnat på en berättelse som du önskade aldrig skulle sluta? Det är härligt att vara uppslukad av en berättelse. Trollkarlar, monster eller talande djur - allt möjligt kan man få möta i berättande texter. Fabler, myter och fantasyberättelser är olika sorters berättande texter. Vi kommer att möta dessa texttyper. gemensamt för dem är att handlingen kretsar kring ett problem som får en lösning till slut.

Innehåll

 

Det här ska du lära

Målen med arbetsområdet är:

Tala    Jag kan:

känna igen en fabel,

förmedla textens handling och budskap,

säga repliker och använda kroppsspråk i en roll.

Skriva   Jag kan:

skriva en fantasyberättelse med: en portal, två världar och magiskt inslag,

skriva miljö- och personbeskrivningar,

skriva händelser med problem och lösning i kronologisk ordning,

skriva dialoger med talstreck och varierande sägeverb

Läsa    Jag kan:

Jag kan:

urskilja den berättande textens struktur, 

känna igen en myt,

resonera om textens budskap,

göra inferenser,

sammanfatta textenshuvuddrag.

 

Så här ska vi arbeta

Lärarledda genomgångar

Övningar enskilt, i par och i grupper

Spela en pjäs

Skriva en berättelse på datorn

Arbete i Klara svenskan-böckerna

 

Så här får du visa att du kan

Muntligt på lektioner och i pjäsen

Skriftligt i Klara svenskan-böckerna och i fantasyberättelsen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: