Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska champ 4

Skapad 2021-03-28 13:46 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 Engelska
I champ 4 jobbar vi med textbook och workbook. Du kommer att få träna och utveckla de 4 förmågorna lyssna, läsa, tala och skriva på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska champ 4

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Läsa
Eleven kan förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven börjar förstå och visar på en viss läsförståelse. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar läsförståelsen. Eleven visar på förståelse. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat
Eleven behärskar läsförståelsen. Eleven visar aktivt på förståelse. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar läsförståelsen. Eleven visar självständighet och aktivt på förståelse. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Lyssna
Eleven kan förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt temp om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven börjar förstå och visar på en viss hörförståelse. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar hörförståelsen. Eleven visar på förståelse. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar hörförståelsen. Eleven visar aktivt på förståelse. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar hörförståelsen. Eleven visar självständigt och aktivt på förståelse. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Tala
Eleven kan i muntliga framställningar formulera sig med fraser, ord och meningar. I den muntliga interaktionen kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Eleven börjar vilja forumlera sig och uttrycka sig. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna
Eleven utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar aktivt och självständigt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Skriva
Eleven kan i skriftliga framställningar formulera sig med ord och meningar. I den skriftliga interaktionen kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar
Eleven börjar vilja formulera och uttrycka sig. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar aktivt och självständigt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: