Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8: Algebra, del 1 (uttryck och mönster)

Skapad 2021-03-28 14:27 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebraiska och numeriska uttryck, talföljder och mönster.

Innehåll

METODER ATT KUNNA ANVÄNDA

 • teckna uttryck

 • beräkna värdet av uttryck
 • förenkla uttryck

 • förenkla uttryck med parenteser
 • mulitplikation av parenteser
 •  

BEGREPP ATT KUNNA

 • konstant

 • variabel
 • uttryck
 • algebraiskt uttryck
 • numeriskt uttryck
 • talföljd (aritmetisk talföljd)
 • differens
 • starttal (sifferterm)
 • variabelterm

Matriser

Ma
bedömningsmatris Matematik

F
Ifylld när kunskapskraven ej nåtts, se kriterier för E (alla förmågor måste uppnås för att erhålla betyg E)
E
D
Ifylld när övervägande delen av kunskapskraven för C uppnåtts.
C
B
Ifylld när övervägande delen av kunskapskraven för A uppnåtts.
A
Begrepp matematiska resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Räknemetoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Väljer strategier och metoder med viss anpassning.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Väljer strategier och metoder med god anpassning.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: