Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2021-03-28 14:55 i Ängsnässkolan Huddinge
Skrivrummet Återberättande text
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
När du berättar eller skriver om något som har hänt dig själv eller någon annan kallas det för en återberättande text.

Innehåll

 

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

Jag behöver öva mera
Godtagbart
Mer än godtagbart
Struktur
Rubrik saknas Strukturen är svår att följa. Det finns ingen styckesindelning
Rubrik Strukturen går att följa. Någon styckeindelning finns.
Rubrik Strukturen är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Tidsord
Tidsord saknar
Några stycken inleds med tidsord.
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Tidsorden är till viss del varierade och gör texten något tydligare.
Stavning
Stavningen stör förståelsen
Många ord stavas rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör inte förståelsen.
De flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
Skiljetecken
Stor/liten bokstav används med tveksamhet
Stor/liten bokstav används i viss utsträckning.
Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt.
Verb
Tempusvariation saknas och tempus används med tveksamhet
Viss tempusvariation förekommer. Ändelser i preteritum saknas ibland: träffa istället för träffade. Enkla verb med viss variation.
Tempusvariation förekommer vid några tillfällen, ändelser saknas sällan. Verben är beskrivande och varierar till viss del.
Inledning
Inledning saknas
Har med ett försök till inledning
Har en inledning som svarar på några av frågorna vem? vad? var? när? varför?
Händelser
Kronologisk ordning saknas
Har med enstaka händelser som delvis står i kronologisk ordning.
Har med flera händelser varav de flesta står i kronologisk ordning. Innehållet ger information om det som hänt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: